حکومت از آماده‌گي جريان‌هاي سياسي براي گفت‌وگو با طالبان استقبال کرد

 

حکومت افغانستان گفته است، هر گروهي ‌که توانايي کشاندن مخالفان مسلح دولت به ميز مذاکره را داشته و به گونه صادقانه گام بردارد، حکومت از آن استقبال مي‌کند.

اميد ميثم معاون سخن‌گوي رياست اجرايي در مورد گفت‌وگو از سوي جريان‌هاي سياسي با طالبان مسلح به راديو آزادي گفته است: «رهبري و روند گفت‌وگو متعلق به شوراي عالي صلح است، اما جريان‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي سياسي و ملي افغانستان در صورتي‌که توانايي داشته باشند در راستاي تأمين صلح و ثبات و کشاندن مخالفان مسلح حکومت به ميز گفت‌وگو مؤثر واقع شود، طبعاً از جانب حکومت کدام مشکلي وجود ندارد، اما ضرورت است که در همآهنگي با حکومت و شوراي صلح اين تلاش‌ها صورت گيرند.»

اين اظهارات پس از آن مطرح مي‌گردد که به تازه‌گي ايتلاف بزرگ ملي افغانستان و برخي از احزاب سياسي از شرکت‌شان در نشست‌ها با طالبان مسلح به‌شمول مسکو ابراز آماده‌گي کرده‌اند.

گزارش‌ها مي‌رسانند که قرار است ايتلاف بزرگ ملي افغانستان و شماري از احزاب سياسي ديگر به هدف گفت‌وگو در آينده با طالبان هيأتي گفت‌وگو   ننده را نيز تعيين کنند.

اين در حاليست که قرار بود در اوايل ماه سپتامبر نشستي در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شده و در اين نشست از نماينده‌گان طالبان نيز دعوت شده بود، اما حکومت افغانستان از شرکت در اين نشست خودداري کرده و تأکيد کرد هر نشستي که در مورد صلح افغانستان برگزار مي‌گردد بايد به محوريت و رهبري حکومت افغانستان باشد.

پس از آن تاريخ برگزاري اين نشست در نتيجة مکالمه تيلفوني محمد اشرف غني رييس جمهوري کشور و سرگي لاوروف وزير خارجه روسيه به تعويق انداخته شد و تصميم گرفته شد، تا اين نشست به ميزباني افغانستان و روسيه برگزار شود.

اما اعضاي مجلس نماينده‌گان باور ندارند که طالبان با ايتلاف‌هايي که اعضاي حکومت در آن حضور دارند، وارد گفت‌وگو شود.

خالد پشتون عضو مجلس نماينده‌گان، گفته است که اين ايتلاف‌ها تا هنوز تعريف مشخص از خود ندارند.

او، هم‌چنان گفته است: «من باور ندارم که ايتلاف بتواند که ارتباط با طالب قايم کند، چون اعضاي ايتلاف جزء حکومت هستند و کساني‌که داخل حکومت باشد فرق آن چيست؟ که اين شوراي صلح است، حکومت است و يا ايتلاف است که با آن‌ها صحبت مي‌کند، پس من به اين عقيده استم که ايتلاف اول بايد تعريف خود را مشخص کند پس از آن مي‌تواند پيشنهاد بکند و آنهم به شرطي که طالبان آن را قبول کنند.»

آگاهان سياسي به اين باور اند که طالبان با اين احزاب و ايتلاف‌ها حاضر به گفت‌وگو نخواهند شد.

جاويد کوهستاني از آگاهان نظامي، گفته است، بعيد به نظر مي‌رسد که جناح اپوزيسيون افغانستان که نقش چندان در ساختار حکومت افغانستان ندارد و در گذشته نيروهاي درگير و مخالف با طالبان بوده‌اند قادر به گفت‌وگو با طالبان مسلح شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید