دو گفته متضاد! سيگاراز عدم مؤثريت حزب اسلامي و حزب اسلامي از توانمندي سخن مي‌گويد

 

اداره تفتيش مرکزي امريکا( سيگار)که بر باز سازي افغانستان  نظارت دارد اعلام داشت که توافق صلح دولت افغانستان  با جناح گلبدين حکمتياردر حزب اسلامي، «تأثير قطعي» بر روند مذاکرات صلح در اين کشور نداشته و نتوانسته مايه جذب ديگر گروه ها به شمول طالبان به روند گفت‌وگو هاي صلح گردد.

در گزارش آمده است که شماري از مقامات افغانستان به شمول محمد اشرف غني اميدوار بودند که توافق صلح با حکمتيار، شرايط را براي توافق صلح با ديگر گروه هاي مسلح کشور آماده مي‌سازد .

سيگارهمچنان به نقل از وزارت خارجة ايالات متحده گزارش داده است که از ديد واشنگتن توافق صلح با رهبر يک شاخه حزب اسلامي بر ساير گروه ها به شمول طالبان «تأثير قاطعي» نداشته است.

با آنهم وزارت خارجة ايالات متحده، توافق صلح با حکمتيار را هنوز هم مهم تلقي مي کند، زيرا يکجا شدن اين حزب به روند صلح ممکن ديگر گروه هاي مسلح به خصوص آن‌عده از گروه هايي که نقش سياسي حکمتيار را پس از يکجا شدن به روند صلح مشاهده مي کنند، ترغيب به روند صلح کند.

و شايد او بتواند جهت اقناع گروه طالبان و رهبران شان براي پيوستن به صلح گزينه‌ي مناسبي باشد، اما پس از پيوستن حکمتيار به پروسه صلح، هيچ گروه و شاخه‌اي از طالبان با حکومت صلح نکرده و ظاهرن هيچ ارتباطي مؤثر بر روند صلح با رهبران طالبان نيز برقرار نشده است.

رييس جمهور غني به‌تاريخ هشتم ماه ميزان سال 1995 خورشيدي، توافقنامه صلح را با جناح حکمتيار حزب اسلامي امضا کرد.

سيگار مي‌گويد که بعد از امضاي توافق صلح و ورود حکمتيار به کابل، رهبر حزب اسلامي در مسايل عمدة افغانستان از جمله روند مذاکرات صلح، انتخابات پارلماني و رياست جمهوري، مسايل قومي و زباني و حضور نيرو‌هاي بين‌المللي مستقر در آن کشور موقف‌گيري کرده است، موقف‌گيري هاي که در برخي اوقات موجب تنش هاي لفظي با شماري از رقباي سياسي اش از جمله عبدالله عبدالله، رييس اجرائيه حکومت افغانستان شده است.

احمد سعيدي کارشناس مسايل سياسي نيز با تأييد گزارش سيگار مي گويد که توافق گلبدين با دولت نه تنها که بر روند صلح تأثير نداشت بل باعث تشديد نفاق هاي نژادي ،مذهبي ،قومي وتنظيمي شده است .

سعيدي مي‌افزايد، با وجود آن که در آغاز فکر مي‌شد که با آمدن گلبدين ديگران هم روي پاي بگذارند، اما چنين نشد وبر روند صلح هيچ تأثير نکرد .

وي پول وامکانات را که بخاطر اين پروسه اختصاص داده شده بود هدريافته دانسته مي گويد، ميليون ها افغاني و صدها ميل سلاح  که در اختيارگلبدين  قرار گرفت هدر شده وهيچ تأثير بر اين پروسه نداشته است.

سعيدي طرح اين توافق را يک عمل نابخشودني دانسته مي‌گويد: جبران کردنش نابخشودني است

برعلاوه بر اين گفته ها اتهامات ديگري نيز بر حزب اسلامي (جناح حکمتيار) وارد است که اين گروه به نام رهايي زندانيان ان حزب ده‌ها عضو گروه طالبان را از بند آزاد ساخت که اکثريت آنها دو باره به جنگ عليه نيروهاي دولتي رو آوردند در ضمن شماري از فرماندهان اين حزب در ولايت هاي بغلان و تخار عملن دربرابر دولت قرار دارند و يا هم به عنوان فرماندهان زور گوي تبارز کرده اند.

اما محمد امين کريم سخنگوي حزب اسلامي اين اتهامات را رد کرده مي گويد: کساني که ادعا دارند که افراد رها شده از زندان که مربوط حزب اسلامي هستند ودر جبهات جنگ عليه دولت مي‌جنگند اگر از روي صداقت مي‌گويند حداقل نام يک نفر را گرفته وبه اثبات برسانند .امين مي گويد، اين اتهامات از سوي کساني مطرح مي‌شود که با حزب اسلامي مخالف اند واينها جنگ را مترادف خود مي‌بينند وبيشترين منافع سياسي واقتصادي را در انحصار خود گرفته اند .

امين بي اثر بودن نقش گلبدين را در روند صلح چنين توضيح مي‌دهد :

از 24بند توافقنامه صلح حتا يک بند آن نيز به صورت کامل از طرف دولت عملي نشده چون حزب اسلامي در قريه قريه هرولايت پايگاه مردمي دارد ومي‌توانست در آوردن صلح نقش مؤثر داشته باشند به خصوص از سي هزار فرد مسلح حزب در اين پروسه هيچ‌نوع استفاده صورت نگرفت .

از توانايي هاي بالقوه حزب اسلامي در بخش هاي مسلکي ومديريتي وسياسي کوچکترين استفاده صورت نگرفت وهمه بخاطر موجوديت حلقاتي است که در داخل نظام هستند، اما مخالف صلح هستند چون منافع اين گروه درتداوم جنگ گره خورده  است. امين مي‌افزايد، اين حلقات در يافته اند که اگر توافقنامه صلح با حزب اسلامي وجه عملي بخود بگيردحضور واهميت شان برچيده مي‌شود. وي از آماده‌گي پيوستن فرماندهان مخالف مسلح به روند صلح ياد آوري کرده مي گويد، صدها قوماندان حاضر اند از طريق مذاکره صلح حزب به اين روند بپيوندند، اما دولت ظرفيت سازي نکرده است. وي از مخالفين مسلح در ولايت‌هاي کندز ،بغلان ،لغمان ،ميدان وردک ياد کرد که 90 در صد آنان بخاطر مشکلات منطقوي به جنگ پرداخته اند چون مظالم بر آنان صورت گرفته وخواهان تأمين عدالت هستند واگر مشکلات شان در منطقه حل شود حتمن با دولت يکجا مي‌شوند .امين افزود هرگاه واليان ولايت‌هاي ياد شده به دلخواه مردم انتخاب شود ما وعده مي‌دهيم که در ظرف 6ماه امنيت را تأمين کنيم .

شماري از آگاهان سياسي با اين گفته هاي آقاي امين موافق نيستند ومي‌گويند که جناح گلبدين حکمتياردرحزب اسلامي در خصوص خود مبالغه مي‌کند در حالي‌که اين حزب درصحنه سياسي به يک جريان فراموش شده مبدل مي‌گرديد مگر حلقات به آن جان دوباره دادند.

بايد گفته شود که منابع امنيتي و دفاعي کشور هم هنگام پيوستن حکمتيار با پروسه صلح گفته بودند که اين حزب جبهات فعال ندارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید