نامه سرگشاده به رئیس جمهور! ماراتـون سقـوط ورزش افغانسـتان

آقای رئیس جمهور!

اداره ورزش افغانستان از بدو تأسیس تا کنون دچار نارسایی‌ها و کاستی‌های فراوانی بوده و بیشتر مسؤولان این اداره سال‌های سال با بی‌کفایتی تمام بر آن حکمروایی ناشیانه کرده اند. یکی از دلایل عمده عدم توجه به ورزش نبود درک و آگاهی درست‌ دولت‌مردان افغان از دولت‌های چپی و راستی تا دولت کنونی از اهمیت ورزش برای سلامت جامعه، افتخار آفرینی از رقابت‌های جهانی و تقویت پروسه طبیعی ملت سازی بوده است و دقیقن به همین دلایل، نظام های افغانستان همواره ضعیف‌ترین‌ها و بی‌کاره‌ترین‌ها را به رهبری ورزش افغانستان منصوب کرده اند.

همان‌گونه که دو سال پیش در نامه‌یی به شما نوشته بودم، من در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ به شما رأی ندادم – به هیچ کس رأی ندادم و باور نداشتم که رأی من بتواند در گزینش حکومت مردم‌سالار اثرگذار باشد، با تأسف که من درست پیشبینی کرده بودم.

در کمپاین‌های انتخاباتی، دیدگاه‌ها و وعده‌های شما مبنی بر زدودن فساد و برچیدن تبعیض و تعصب سیاسی و سلیقه‌یی و حذف سیاست حذف و فراهم‌آوری یک حکومت مردم‌سالار، موجب شدند تا برخی از افرادی که به فردای بهتر این سرزمین باور داشتند و آرزوی رسیدن به روزهای بهتر را در سر می پروراندند، در پذیرش وعده های شما دچار توهم شوند؛ چه ساده‌دل و ساده‌انگار بودیم.

آقای رئیس جمهور،

ورزش افغانستان هیچ‌گاهی تا بدین پیمانه دچار تشتت و پراکنده‌گی و بی‌برنامه‌گی نبوده است. ورزش افغانستان هیچ‌گاهی تا بدین حد از فقدان یک مدیریت آگاه رنج نبرده است و تا این سطح در سراشیبی سقوط قرار نداشته است. این همه، ره‌آورد حکومت وحدت ملی و ارکان این حکومت و حمایت شماری از نزدیکان شما در اداره امور است.

شما که همه ارکان حکومت وحدت ملی را به حاشیه رانده اید و صلاحیت همه عرصه‌ها را به خود اختصاص داده اید، باری فکر کرده اید که معیارهای‌تان در گزینش افراد در رهبری نهادهای فنی و مسلکی بایست بر مبنای کدام منطق و اصول و ضوابط باشند؟ آیا پذیرفتنی است که به بهانه مشارکت ملی و در همسویی با تیکه‌داران قومی، سرنوشت میلیون‌ها ورزشکار کشور را این گونه به بازی بگیرید؟

با دریغ و درد که با آمدن شما در رأس حکومت وحدت ملی از یک سو مبارزه با فساد بیشتر گزینشی و سلیقه‌یی شد، از سوی دیگر ابعاد تبعیض و تعصب و سیاست حذف با استراتیژی مدون و در پوشش اکادمیک، اجرایی شد. شما خودتان مجری سیاست‌هایی شدید که همواره دیگران را به انجام آن متهم می‌کردید. در حالی‌ که به خوبی می‌دانید که عمده‌ترین عامل جنگ و منازعه خونین چند دهه گذشته در کشور همین سیاست‌های ناکارآمد و شکست‌خورده بوده اند. شما از یک سو با دلایل واهی و سلیقه‌های سیاسی به شماری از فرزندان راستین کشور مجال کار در بدنه حکومت نمی‌دهید، از سوی دیگر با دلایل بی‌بنیاد، اما از نوع دیگر، شمار زیادی از نهادهای فنی و مسلکی را به بهانه‌های مشارکت ملی به دست غیر‌فنی‌ترین‌ها و غیر‌مسلکی‌ترین‌هایی سپردید که حتا از سواد ابتدایی فنی و مسلکی در آن عرصه ها برخوردار نیستند؛ و در این میان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی که مسؤولیت رهبری خانواده میلیونی ورزش کشور را به عهده دارد بیشترین آسیب را از این عملکرد شما متقبل شده است. ظلم بزرگتر از این برای سرنوشت ورزش سراغ ندارم.

آقای رئیس جمهور،

تاریخ در مورد عملکردهای شما در عرصه ورزش در آینده قضاوت نمی‌کند، چون تاریخ همین اکنون قضاوت خودش را کرده است:

دوران زمامداری شما یکی از تاریک‌ترین و سیاه‌ترین دوره‌های ورزش افغانستان است. به دلیل بی‌توجهی و بی تفاوتی شما و مداخلات اعضای بلندپایه حکومت شما، عرصه ورزش جولانگاه جنرالان نظامی شده و هر لحظه زیر چکمه های این جنرالان له می‌شود. با ایجاد المپیک های موازی فرصت به شماری از فرصت طلبان و حقه بازان و کلاه‌برداران و شارلاتان ها فراهم شد تا به سوء استفاده و بهره کشی از فدراسیون‌ها بپردازند. شمار فدراسیون‌های موازی از ده فراتر رفت و هر روز به این رقم افزوده می‌شود و تیکه داران شناخته شده ورزش به بهانه خدمت به ورزش و با استفاده از ترفندهای ماهرانه، از ورزشکاران سوء استفاده می‌کنند و کاروان هرلحظه به پیش رونده ورزش را با سکوت و سقوط مواجه کرده اند.

ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش به عنوان یگانه نهاد عالی دولتی ورزش افغانستان که مسؤولیت رشد و بالنده گی و همه گانی ساختن ورزش و حمایت از فدراسیون‌ها و تیم های ملی و در کلیت مسؤولیت رهبری ورزش را در کشور به عهده دارد، تا گلو در منجلاب فساد بی‌پیشینه غرق است.

من با کسانی که ادعا دارند که در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، دزدی و اختلاس و سوء استفاده جریان دارد، به این دلیل موافق نیستم که این اداره در سایه زمامداری شما و مداخلات شماری از ارکان اصلی حکومت شما و در سایه حمایت شماری از نزدیکان شما در اداره امور از ماه‌ها به این‌سو از مرز دزدی و اختلاس و سوء استفاده گذشته است و عده یی معلوم الحال رسمن در این اداره شیپور چور و فرمان چپاول صادر کرده اند.

سوء استفاده‌های فراوان مالی تنها بخشی از مشکلات اداره ورزش افغانستان است. انتصاب غیرقانونی و سلیقه‌یی آمرین ورزشی ولایات، انتصاب غیرقانونی آمرین شعبات در مرکز، تعیین غیرقانونی افراد خارج از اداره به حیث سرپرست در ریاست‌ها و آمریت‌های اداره، انتصاب غیرقانونی افراد در بخش‌های مالی و اداری و حفظ غیرقانونی حکم جناب شما مبنی به لغو تعیین سرپرست‌ها و ده‌ها مورد دیگر بخش دیگری از عملکردهای فراقانونی این اداره است.

تنها با یک استثنا، هیچ یک از افرادی که در بخش‌هایی از این اداره تعیین شده اند، نه ورزشکار اند، نه پیشینه ورزشی دارند و نه برای‌شان ورزش و آینده ورزش و دستاوردهای ورزشکاران کشور ارزشی دارد. تصور می‌کنم که شماری از افراد گماشته شده در رهبری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، المپیک های دوگانه و شماری از فدراسیون‌های موازی و غیرموازی حاضر اند به ساده‌گی برای به دست آوردن خواست‌های کوچک شان، سرنوشت جامعه ورزشی افغانستان را برای مدت‌ مدیدی همچنان به بازی بگیرند.

در چند ماه گذشته موارد متعدد چور و چپاول در بخش‌های اداری و مالی را بار بار به سمع ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش رسانیده‌ و اتمام حجت کرده‌ام، اما متأسفانه تا امروز هیچ گامی برای تغییر و اصلاح و حتا جلوگیری از چور و چپاول برداشته نشد.

بار بار تلاش کرده‌ام تا از هر طریق ممکن به این نابه سامانی‌ها، خودکامه‌گی‌ها و چور و چپاول‌ها در ورزش کشور پایان بدهم، به درهای زیادی دق الباب کردم و شکایاتم را به شماری از افراد نزدیک به شما رسانیدم.

آقای رئیس جمهور،

از چند ماهی به این سو که به حکم شما به حیث معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش مقرر شده‌ام، همواره کوشیده‌ام که با درنظرداشت ناگزیری‌های سیاسی و اجتماعی و پیوند پیچیده سیاسی در افغانستان، راهکارهای مناسب و عملیی را برای شکوفایی و بالنده‌گی ورزش افغانستان ارائه بدهم و تطبیق کنم. کمترین کاری که در چند ماه گذشته انجام شده، برای نخستین بار تهیه مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش و بیشتر از هشت طرزالعمل جامع و مانع برای قانونمند ساختن ساختارها و فعالیت‌های ورزش در افغانستان است که با یک تیم متعهد و با کم‌ترین امکانات ممکن موفقانه به فرجام رسید.

با وجودی که حمایت همه‌جانبه همه همکارانم را در شگوفایی ورزش با خود داشته‌ام، خود را در تغییر ساختارهای فاسد تنهای تنها یافتم. به همین دلیل بیشتر از این نمی‌توانستم نظاره‌گر چور و چپاول در ورزش افغانستان باشم و دست زیر الاشه بنشینم و برای دریافت معاش و موقف بر وجدانم پا بگذارم.

با اندوه باید بگویم که در مبارزه با مافیای چور و چپاول نه توان جدل داشتم و نه قدرت مبارزه. نه سلاح دفاع داشتم و نه پول تطمیع. نه وجدان خفته داشتم و نه آشنایی با ترفندهای معامله.

با دریغ و درد که نتوانستم از سد سدید تیکه‌داران و فسادپیشه گان و فرصت طلبان بگذرم و اینک با استعفای خودم از معاونیت فنی و مسلکی که یک پست عالی و با ارزش است، اعتراض خود را ابراز کنم؛ گرچه می دانم که این فریاد اعتراض در این صحرای بی پایان تاراج و غارت بازتابی نخواهد داشت.

از سوی دیگر‍، به عنوان یک ورزشکار، برای خانواده ورزش افغانستان متأسف استم. با اندوه بزرگ باید بگویم که به این زودی‌ها هیچ دریچه‌یی به‌سوی روشنایی ورزش وجود ندارد، زیرا شما و سردمداران حکومت‌ وحدت ملی آ‌‌‌ن‌قدر مصروف زد و بندهای قومی و سیاسی و سلیقه‌یی هستید که فرصتی هر چند اندک به ورزش ندارید.

می‌دانم که در این ساختارهای نفرین‌شده و پوسیده و فسادپذیر، با استعفای من آب از آب تکان نخواهد خورد و پس از یک دور دریغ و حسرت کوتاه رسانه‌یی که حتا آن هم گزینشی خواهد بود، همه چیز بار دیگر به فراموشی سپرده خواهد شد و فسادپیشه‌گان بی‌باکانه‌تر از گذشته، به چور و چپاول ادامه خواهند داد.

در این‌جا از همه همکاران صادق، دلسوز و پرتلاشم در ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و به ویژه اعضای کمیسیون تقنین که با تلاش شباروزی با من همکاری کردند و همه با هم برای نخستین بار مسوده قانون تربیت بدنی و ورزش و طرزالعمل‌های راهبردی و راهکارهای مؤثر را تهیه کردیم، سپاسگزاری می‌کنم و از همه شان پوزش می‌خواهم که نتوانستم بیشتر از این
افتخار همکاری‌شان را داشته
باشم.

یادم می‌آید که در نخستین روز تقررم به همکارانم گفته بودم که با همکاری آن‌ها یا این اداره را به یک نهاد قانونمند، مؤثر و موفق مبدل خواهیم نمود و یا استعفا خواهم کرد.

می‌دانم که در حکومتی که حتا در مبارزه با تبعیض و تعصب و فساد در سایه قدرت تیکه‌داران قومی و اندیوالان سیاسی و شرکای اقتصادی نیز گزینشی برخورد می‌شود، فرصت خواندن این نامه هم برای عده‌یی “همیشه مصروف چانه زنی” فراهم نخواهد شد، اما

اشتراک گذاری:

نظر بدهید