قرارداد پروژه تهيه و چاپ 12.2 ميليون جلد کتاب درسي تأييد شد

 

کميسيون تدارکات ملي، قرارداد پروژه تهيه و چاپ 12.2 ميليون جلد کتاب درسي به زبان‌هاي فارسي و پشتو را تأييد کرد.

دفتر مطبوعاتي ارگ رياست جمهوري، روز دوشنبه (12 سنبله) با نشر خبرنامه‌اي گفته است که اين قرارداد در جلسه شام روز گذشته کميسيون تدارکات ملي مورد تأييد قرار گرفت.

براساس اين قرارداد،‌12.2 ميليون جلد کتاب درسي به زبان‌هاي فارسي و پشتو شامل 12 بخش ضرورت رياست نشرات وزارت   معارف تهيه و چاپ مي‌گردد.

محمداشرف غني رييس جمهوري کشور، حين بحث پيرامون اين قرارداد تاکيد کرده که اين پروژه بالاي تمام شرکت‌هاي داوطلب با در نظرداشت ظرفيت توليدي آنان، به صورت عادلانه به شکل قرارداد چارچوبي توزيع گردد.

براساس معلومات دفتر مطبوعاتي ارگ رياست جمهوري، در جلسه کميسيون تدارکات ملي، 15 مورد تدارکاتي به بحث گرفته شد که در نتيجه، 12 مورد آن به ارزش بيش از 829 ميليون افغاني تأييد گرديد.

قراردادهايي که کميسيون تدارکات ملي تأييد کرده قرار ذيل اند:

– درخواست اعطاي قرارداد پروژه تهيه و چاپ 12.2 ميليون جلد کتاب درسي به زبان‌هاي فارسي و پشتو شامل 12 بخش ضرورت رياست نشرات وزارت معارف.

– درخواست اعطاي قرارداد پروژه ساخت سرک به‌طول 4.95 کيلومتر و هموارکاري ساحه به مساحت 285 جريب زمين در پارک صنعتي محمدآغه ولايت لوگر مربوط اداره مستقل انکشاف زون پايتخت.

– درخواست اعطاي قرارداد پروژه انتقال 20 هزار متريک تُن کود کيمياوي يوريا از فابريکه کود و برق مزار شريف به مراکز و ولسوالي‌هاي 34 ولايت کشور شامل دو بخش مربوط وزارت زراعت، آبياري و مالداري.

– درخواست اعطاي قرارداد پروژه کار ديزاين و نقشه اعمار تعمير جديد موزيم کابل مربوط وزارت شهرسازي و مسکن.

در همين حال، وزارت معادن و پطروليم در رابطه به معدن مس شيدايي ولايت هرات به جلسه معلومات ارايه نمود و پس از بحث، پيشنهاد و موضوع تدارکاتي آن تأييد و تصميم اتخاذ گرديد تا ساير موارد آن، در جلسه کابينه مورد بحث قرار گيرد.

در اين جلسه، گزارش تحقق هدايات فيصله پيشين کميسيون تدارکات ملي پيرامون اعطاي قرارداد پروژه اعمار قسمت اول سرک دوشي تا باميان به طول 23.7 کيلومتر و درخواست پيشنهاد پيرامون پروژه ايجاد و تجهيزات لابراتوارهاي ساختماني افغانستان (ANCL) مربوط وزارت فوايد عامه نيز از سوي کميسيون تدارکات ملي منظور گرديد.

هم‌چنان به اين وزارت وظيفه سپرده شد تا ارزيابي همه‌جانبه را از روند پروژه‌هاي که با مشکلات مواجه اند، انجام داده و گزارش مفصل آن‌را با رياست‌جمهوري شريک نمايد.

رياست عمومي واحد عملياتي و حمايوي مالي و اداري رياست‌جمهوري، گزارش بازديد از محبس پلچرخي و پيشنهادات مشخص را در رابطه به بهبود وضعيت اين زندان ارايه نمود که تمامي پيشنهادات اين رياست از سوي کميسيون منظور گرديد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید