کانون اصلاحات برگزار کرد: «ضرورت برگشت به دکترين مسعود در نظام امنيتي و دفاعي افغانستان»

 

کانون اصلاحات رياست اجرايي از هفدهمين سال‌روز شهادت شهيد احمدشاه مسعود قهرمان ملي افغانستان، زير عنوان «ضرورت برگشت به دکترين مسعود در نظام دفاعي و امنيتي افغانستان»   گرامي‌داشت به عمل آورد.

در اين برنامه شماري از آگاهان امور نظامي، روزنامه‌نگاران و عالمان دين که در دوران جهاد و مقاومت روزگاري را با قهرمان ملي کشور، هم‌سنگر بوده اند، ضمن اين که از خاطرات آن روزگار و انديشه‌هاي مسعود سخن گفتند، تاکيد کردند که  استراتيژي قهرمان ملي کشوردر تمامي مبارزاتش بيش‌تر روي نفوذ اطلاعاتي‌ متمرکز بود که «اين روش مي‌تواند براي حکومت کنوني و در وضعيتي که افغانستان به آن روبروست آموزنده باشد.

جاويد کوهستاني آگاه امور نظامي و از هم‌سنگران مسعود در دوران مقاومت ملي مردم افغانستان در برابر تروريزم جهاني و هراس افگنان طالب، که در اين نشست صحبت مي‌کرد، تاکيد کرد؛ « ديدگاه‌هاي مسعود بايد درس داده شود؛ اما زماني به استراتيژي مسعود دست مي‌يابيم که مديران وطن‌دوست، دل‌سوز، آگاه و پاک نفس مانند مسعود داشته باشيم تا با کم‌ترين امکانات، بيش‌ترين پيروزي و دست‌آورد داشته باشد.»

آقاي کوهستاني شرايط محيطي   نده‌گي مسعود را روي برنامه‌هايش تأثيرگذار قلم‌داد کرد و گفت: «مسعود از يک خانواده روشن‌فکر بود؛ در يکي از مناطق مهم و مرکزي کابل (کارتة پروان) بزرگ شد؛ در يکي از مکاتب با سوية کابل (ليسة استقلال) درس خواند و اين‌همه سبب شد، تا او در مقايسه با ساير رهبران جهاد افغانستان داراي ديد باز و داراي برنامه و استراتيژي قوي باشد.»

او تصريح کرد: «مسعود از نفوذ قدرت‌مندي در نهادهاي استخباراتي دولت وقت که در برابر آن قرار داشت، برخوردار بود و اين نفوذ و اطلاعات بخش قابل ملاحظه حتا تا پنجاه در صد استراتيژي‌هاي مسعود را در بر مي‌گرفت.»

آقاي کوهستاني با اشاره به اين که «هيچ اسيري در قلم‌رو مسعود کشته نشد»،  تاکيد کرد: «با پيروزي مبارزاتش از آن‌جا که بر اسيران جنگي سرمايه‌گذاري و کار مي‌کرد، در واقع اين سرمايه‌گذاري، بخشي از استراتيژي مسعود بود.»

جنرال کوهستاني در کنار اطلاعات، داشتن يک انظباط مسلط را نيز بخش ديگري از استراتيژي‌هاي مسعود قلم‌داد کرد و افزود که قهرمان ملي مجموعاً به افغانستان مي‌انديشيد و مسعود اگر داشتن مناسبات بين‌المللي را در مرحله‌يي پس از پيروزي نمي‌داشت، تجهيزات نظامي ما ترميم نمي‌شد.

او در بخشي از صحبت هايش وضعيت کشورهاي همسايه را به بررسي گرفته با تأکيد بر استقلال عمل مسعود علاوه کرد که مسعود در شرايطي که کمک‌هاي خارجي وجود نداشت، فقر فراگير بود و تبليغات واهي مبني به برگشت صلح توسط غرب و ظاهر شاه وجود داشت، از توانايي يک مديريت خسته‌گي ناپذير برخوردار بود و تمام اين مشکلات را فقط يک نفر مديريت مي‌کرد.

جنرال حسين سعيد از سخن‌رانان ديگري اين برنامه بود که در صحبت‌هايش، تاکيد کرد که جهاد مردم افغانستان از سر شوق نبوده به تناسب مجاهدين، چپي‌هاي آن دوران بيش‌تر شايق جنگ بودند و جهاد مردم افغانستان از مشروعيت ملي و بين‌المللي برخوردار بود.

آقاي جنرال سعيد هم‌چنان گفت، مسعود داراي استراتيژي بود و اين استراتيژي را از نخستين روزهاي مبارزاتش پي‌ريزي کرد.

او، افزود: «تمام برنامه‌هاي و استراتيژي‌هاي مسعود محصول استعداد و مطالعاتي خودش بود که داشت؛ هيچ کتاب سياسي و نظامي نبود که به دست مسعود برسد و آن را نخواند. شناخت جغرافيا و مردم کشور، بخشي از بن‌مايه‌هاي برنامه‌هاي مسعود بود که بر اساس يادداشت‌هاي شخصي خودش در روي کاغذ تدوين مي‌شد.»

جنرال سعيد مبارزات مسعود را آگاهانه توصيف کرده اذعان داشت: «قهرمان ملي کشور، در برابر دشمنانش هيچ‌گاه از کلمات زشت و غرض‌آلود استعمال نکرده مي‌فهميد و هم‌واره مي‌گفت که کشورهاي خارجي استراتيژي خود شان را دارند که در برابر آن ما از حاکميت و استقلال کشور بايد دفاع کنيم؛ غير از اين هيچ نوع دشمني ديگر با آنان نداريم.»

آقاي سعيد قهرمان ملي کشور را يک رهبر با قدرت و داراي تفکر دل‌سوزانه توصيف کرده علاوه کرد که در ساختار کنوني کشور اين تفکر دل‌سوزانه وجود ندارد.

حشمت الله رادفر روزنامه نگار و مشاور رسانه يي رياست اجرايي افغانستان در اين برنامه گفت: «شخصيتي مانند مسعود و تجربة زنده‌گي مبارزاتي او بي‌ترديد با آزمون و خطاهاي زياد روبه‌رو بوده که ممکن است از تمامي اين آزمون‌ها با موفقيت بيرون نيامده باشد؛ اما در يک جمله مي‌توان گفت که آنچه مسعود در اين کشور انجام داد، به مراتب فراتر از حد بضاعت فرهنگي، اجتماعي و حتا اقتصادي و سياسي جامعة آن روز و حتا امروز افغانستان است.»

آقاي رادفر گفت: «در مرحله‌يي که افغانستان در معرض تجزيه قرار داشت؛ اما مسعود آمد و در جغرافياي کوچکي که در اختيار داشت، طرح ايجاد ارتش ملي کشور را ريخت تا از تجزيه جلوگيري کرده باشد و از همان‌جاست که ارتش ملي، امروز بارز ترين نماد از تنوع ساختاري کشور است.»

مولانا فريد از ياران قهرمان ملي در اين برنامه گفت: «قهرمان ملي کشور پس از هر عمليات و اقدامي، نشست آسيب‌شناسانه برگزار مي‌کرد و اين مهم بخشي از استراتيژي هاي مسعود بود.»

آقاي فريد، افزود «تمام کادرهايي که داريم، حاصل استراتيژي قهرمان ملي کشور است و در برنامه‌هاي آمر صاحب و براي آمر صاحب اين اهميت نداشت که کي از کدام تنظيم است؛ بلکه وطن‌دوستي برايش معيار بود.»

با نزديک شدن هفته شهيد و سال‌روز شهادت شهيد احمدشاه مسعود قهرمان ملي کشور، برگزاري از هفته شهيد از طرف طيف‌هاي مختلف جامعه در کابل و ولايت‌هاي کشور برگزار مي‌شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید