مايکل بيري: احمدشاه مسعود، بدون نفرت از دشمن از وطن و مردم‌اش دفاع ‌کرد

 

مايکل بيري افغانستان شناس، مورخ و استاد دانشگاه پرينستون امريکا در گفت‌وگو با «بي بي سي فارسي» گفت که احمد شاه مسعود، مسووليت دفاع از وطن‌اش را بدون نفرت از دشمنش به دوش داشت.

آقاي مايکل افزود: «او در دل‌اش رحمت بشري داشت و مي‌جنگيد، بدون عشق براي جنگ و خون ريزي،   اما به خاطر دفاع از مردم‌اش و آزادي وطن‌اش مبارزه مي‌کرد.

مايکل بيري در سال 1992 با هيأت دکترهاي فرانسوي به کابل سفر کرد و چند بار با احمد شاه مسعود قهرمان ملي افغانستان، ديدار داشت.

او در اين گفت‌وگو، ياد آوري کرد که فرمانده بزرگ در عيني که مي‌جنگيد، عاشق شعر و تصوف بود.

آقاي بيري مي‌گويد که من از فهم معاني شعر حافظ يا درک افکار عميق ابوحامد غزالي به وسيله احمد شاه مسعود در شگفت شدم؛ در عمق دل هريک از ما گنج انسانيت نهفته است که فساد جنگ در آن نمي‌تواند رخنه کند. او « مسعود» چنين چيزي داشت.

به گفته‌ي بيري، احمدشاه مسعود از آزادي مغز مردم در برابر دست نشانده‌گان پاکستان دفاع مي‌کرد. به باور اين استاد دانشگاه، بقاي افغانستان به خاطر آن است که مردمش مي‌خواهند که کشور شان زنده باشد.

آقاي بيري هم‌چنان، در بخشي از صحبت‌هاي خود، به جنبه ديگري از آسيب پذيري زمام‌داران افغانستان اشاره کرد و گفت: «هر امير و رهبر مجبور است، بين اهداف مردم‌اش و اهداف ابر قدرت‌ها، ترازو  و سنجش داشته باشد.»

به باور آقاي بيري؛ «ضعف اقتصاد افغانستان در 200 سال اخير سبب شده است که دست رهبران اين کشور، هميشه به سوي کمک‌هاي ديگران دراز باشد.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید