پوليس هرات 300 موتر شيشه سياه را متوقف کرد

 

پوليس در ولايت هرات در غرب کشور، گفته است که شيشه‌هاي سياه و رنگ دودي 300 عراده موتر را که در شهر گشت و گذار مي‌کردند، پاک کرده است.

پوليس هرات هم‌چنان گفته است، اين اقدام را به دنبال افزايش آمار نا امني‌ها در اين ولايت انجام داده است.

عبدالاحد ولي‌زاده، سخن‌گوي فرماندهي پوليس ولايت هرات گفته است که به دنبال شدت نا امني‌ها و شکايت‌هاي مردمي مبني بر گشت و گذار اين موترها در داخل شهر، پوليس 300 موتر شيشه سياه را توقف داده است.

او گفته که اين نگراني‌ها در نزد پوليس هرات هم يکي از جدي‌ترين خطرهاي امنيتي به حساب مي‌آيد و روند پاک کاري شيشه‌هاي سياه از موترها جريان دارد.

او، افزود: متأسفانه با پخش مکرر اعلاميه‌هاي فرماندهي پوليس هرات مبني بر عدم استفاده از وسايط شيشه سياه و وسايط بدون پليت با آن‌هم يک تعداد همشهريان و هموطنان در شهر و ولسوالي‌هاي به اين امر توجه نکرده که سر انجام پوليس دست به کار شده است.»

او، تاکيد کرد که پس از اين هم موترهاي شيشه‌ سياه و فاقد اسناد قانوني متوقف خواهند شد.آقاي ولي‌زاده باور دارد که اين کار سبب مي‌شود تا نگراني‌هاي امنيتي هم کاهش يابد.

در روزهاي اخير آمار نا امني‌ها در مرکز و ولسوالي‌هاي هرات افزايش يافته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید