اعضاي مجلس پيمان امنيتي با امريکا را بازنگري مي‌کنند

 

پيمان امنيتي کابل- واشنگتن به دليل انتقادها در مورد افزايش ناامني‌ها در کشور از سوي مجلس نماينده‌گان بازنگري مي‌شود.

عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان در نشست روز دوشنبه (19 سنبله) پس از انتقادهاي نماينده‌گان مبني بر افزايش ناامني‌ها و عدم حمايت هوايي به موقع نيروهاي امريکايي از نيروهاي امنيتي گفت که پيمان امنيتي با امريکا مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

آقاي ابراهيمي افزود، نماينده‌گاني که طرف‌دار بازنگري مجدد پيمان امنيتي با امريکا هستند رسمن طي مکتوبي اين درخواست‌شان را به هيأت اداري بسپارند، تا براساس آن هيأت اداري کميسيون اختصاصي را مؤظف به بازبيني کند.

اين در حالي است که محي الدين مهدي يک عضو مجلس پيشنهاد بازبيني پيمان امنيتي کابل- واشنگتن را مطرح کرد.

آقاي مهدي با اشاره به اوضاع   نابسامان کشور گفت: «در ابتدا موافقتنامه استراتيژيک افغانستان با امريکا متضمن تأمين نظم و امنيت در کشور خوانده مي‌شد ولي نه تنها که امنيت برقرار نشده بلکه همه روزه تلفات نيروهاي امنيتي سنگين‌تر شده و نيروهاي امنيتي به موقع کمک نمي‌شوند.»

او، افزود که توافق‌نامه امنيتي با امريکا نه تنها سبب تقويت و تجهيز نيروهاي امنيتي افغانستان نشده بلکه باعث ايجاد دشمني افغانستان و کشورهاي منطقه شده است.

به گفته او، همه کشورهاي منطقه به دليل موافقتنامه امنيتي افغانستان با امريکا در ايجاد ناامني‌ها در افغانستان سهم دارند و تلاش مي‌کنند تا با افزايش ناامني حضور امريکا را زير سوال ببرند.

او خاطر نشان کرد که مجلس نماينده‌گان بايد جرأت اخلاقي خود را به کار ببرد و پيمان امنيتي را مورد بازبيني قرار دهد و امريکا را مجبور سازد تا به حداقل شرايط اين پيمان عمل کند.

از سويي‌هم، نذير احمد حنفي رييس کميسيون تقنين مجلس نماينده‌گان گفت که براي بازبيني دوباره پيمان امنيتي با امريکا فقط به امضاي ده نماينده مجلس ضرورت است تا آنان بررسي اين پيمان را از هيأت اداري مجلس بخواهند.

بسياري از نماينده‌گان مجلس بر اين باور هستند که دولت امريکا به شکل صادقانه به موارد پيمان امنيتي کابل- واشنگتن به ويژه در قسمت تجهيز نيروهاي امنيتي افغانستان عمل نکرده و نيز نيروهاي امريکايي مستقر در افغانستان در مواقع ضرورت نيروهاي امنيتي افغان کمک فوري
نمي‌کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید