9 درصد شهروندان افغانستان به خودکشي فکر مي‌کنند

 

وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که بررسي تازه اين نهاد نشان مي‌دهد که حدود 9 درصد جمعيت اين کشور تمايل به خودکشي دارند.

اين وزارت اعلام کرده که به منظور جلوگيري از اقدام به خودکشي استراتيژي ملي جلوگيري از خودکشي را براي پنج سال تدوين کرده است.

دهم سپتامبر به عنوان روز جهاني پيش‌گيري از خودکشي نام‌گذاري شده و اتحاديه بين‌المللي پيش‌گيري از خودکشي به مناسبت اين روز برنامه آگاهي‌دهي جهاني را آغاز کرده است.    آمار اتحاديه بين‌المللي پيش‌گيري از خودکشي نشان مي‌دهد که در سطح جهان در هر چهل ثانيه يک نفر اقدام به خودکشي مي‌کند.

«بي بي سي» در گزارشي به نقل از بشيراحمد سروري، رييس بهداشت رواني و کاهش تقاضاي مواد مخدر در وزارت صحت عامه گفته است که تحقيقات اخير نشان مي‌دهد که ميزان اقدام به خودکشي ميان مردان و زنان درافغانستان تقريبن يکسان است.

به گفته او، براساس تحقيقي که در سال 2013 توسط سازمان بهداشت جهاني نشر شده يک هزار و 206 مورد خودکشي در اين کشور ثبت شده که جمعيت زنان و مردان در اين ميان برابر هستند.

ولايت هرات در غرب کشور با بيش‌ترين آمار اقدام به خودکشي به ويژه در ميان زنان و دختران شهرت دارد.

محمد رفيق شيرزي، سخن‌گوي شفاخانه مرکزي هرات گفته است که نياز است تا براي جلوگيري از خودکشي برنامه‌هاي جدي در نظر گرفته شود.

او هم‌چنان گفته است که در سال 1397 خورشيدي 400 مورد اقدام به خودکشي در اين ولايت ثبت شده که 5 مورد منجر به مرگ آنان شده ‌است.

ناهنجاري‌هاي اجتماعي ناشي از چهاردهه جنگ، مهاجرت، معلوليت، خشونت‌هاي خانواده‌گي و فقر عوامل عمده براي اقدام به خودکشي درافغانستان خوانده مي‌شود.

خودکشي دومين عامل اصلي مرگ در جهان در ميان افراد 15 تا 29 ساله است و سالانه جان بيش از 800 هزار نفر را در سرتاسر دنيا مي‌گيرد. اين در حالي است که آمار سالانه اقدام به خودکشي در جهان، چندين برابر اين رقم است.

75 درصد موارد خودکشي در کشورهاي با درآمد سرانه پايين و متوسط اتفاق مي‌افتد.

اتحاديه بين المللي پيش‌گيري از خودکشي به مناسبت روز جهاني پيش‌گيري از خودکشي، برنامه آگاهي دهي جهاني را آغاز کرده است. شبکه اجتماعي توييتر بخشي از اين برنامه آگاهي‌دهي به شانزده زبان زنده اروپايي و آسيايي هشتگي را ايجاد کرده‌است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید