مجلس نماينده‌گان: وزيران دفاع و داخله به دستور استخبارات بيروني، طالبان را تجهيز مي‌کنند

 

پس از عدم حضور مقام‌هاي امنيتي در نشست استجوابيه مجلس نماينده‌گان، هيأت اداري فورم استيضاح آنان را روي ميز مجلس گذاشت.

طارق‌شاه بهرامي وزير دفاع، ويس احمد برمک وزير داخله و معصوم استانکزي رييس امنيت ملي در نشست روز دوشنبه (19 سنبله) مجلس نماينده‌گان استجواب شده بودند؛ اما اين مقام‌هاي امنيتي در نشست مجلس حاضر به پاسخ‌گويي نشدند.

مقام‌هاي امنيتي در پيوند به حمله گروهي يک ماه پيش طالبان بر شهر غزني و شرايط بد امنيتي در سراسر کشور از سوي مجلس استجواب شده بودند؛ اما اين مقام‌ها با ارسال مکتوبي از مجلس خواسته بودند که به دليل احضارات درجه يک امنيتي استجواب آنان را تا پس از د‌هم ماه محرم به تعويق اندازد.

اين پيشنهاد مقام‌هاي امنيتي از سوي نماينده‌گان پذيرفته نشد.

اقبال صافي رييس کميسيون امنيت داخلي مجلس نماينده‌گان در اين نشست گفت: «ناتواني مديريت نيروهاي امنيتي توسط وزيران دفاع و داخله ميزان تلفات نيروها را افزايش داده و آنان مهره‌هاي استخبارات بيروني اند که توان کشيدن بار اين مسووليت را ندارند.»

آقاي صافي افزود، وزيران دفاع و داخله به دستور استخبارات بيروني از طريق واگذاري پاسگاه‌هاي امنيتي طالبان را تجهيز مي‌کنند و مجلس نماينده‌گان بايد، آنان را رد صلاحيت کرده و به خانه هاي شان بنشانند.

غلام حسين ناصري نيز وزيران امنيتي و دفاعي را متهم کرد که ماموريت روند انتقال قدرت سياسي به طالبان و داعش را در دستور کار خود قرار داده اند.

هم‌چنان، لالي حميدزي يک عضو ديگر مجلس خواستار تطبيق ماده 69 قانون اساسي از سوي مجلس شد.

آقاي لالي افزود که مجلس نماينده‌گان بايد رييس جمهور را بر بنياد اين ماده قانون اساسي در رابطه به اوضاع نابسامان کشور به مجلس فرا بخواند تا به مردم پاسخ‌گويي کند.

عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان نيز از رييس دبيرخانه اين مجلس خواست تا فورم استيضاح وزيران امنيتي را روي ميز بگذرند تا نماينده‌گان آن را امضا کنند.

برخي نماينده‌گان مجلس فورم‌هاي استيضاح وزيران امنيتي را امضا کردند.

آقاي ابراهيمي در پايان نشست گفت: «فورم استيضاح وزيران امنيتي ودفاعي را براساس پيشنهاد نماينده‌گان روي ميز گذاشته‌ايم و هر زماني که 20 درصد اعضاي مجلس آنان را امضا کردند، از طريق کميته رييسان زمان استيضاح را نيز مشخص خواهيم کرد.»

اين در حالي است که اخيرن انتقادها از بدتر شدن اوضاع امنيتي در کشور بيشتر شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید