باشنده‌گان 20 ولايت کشور به دليل خشک‌سالي آواره شده اند

 

گزارش تازة دفتر هماهنگي امور کمک‌هاي بشري سازمان ملل متحد «اوچا» نشان مي‌دهد که خشک‌سالي نسبت به جنگ، بيش‌تر شهروندان افغانستان را از خانه و منطقه شان بيجا ساخته است.

بر بنياد آمار اين دفتر، از آغاز سال روان ميلادي تا اکنون، 275هزار شهروند افغانستان به دليل خشک‌سالي در بيش‌تر ولايت‌هاي افغانستان، آواره شده اند، در حالي که آمار بيجاشده‌گان جنگ، حدود 223هزار تن مي‌رسد.

اوچا در گزارش هفته‌وارش گفته است که خشک‌سالي 52هزارخانواده را بيش‌تر نسبت به ناامني بي‌جا کرده است.

در گزارش آمده است که تنها در جريان هفته گذشته، 120هزار تن ديگر در ولايت‌هاي بادغيس و کندهار به دليل خشک‌سالي آواره شده اند.

بر بنياد معلومات وزارت دولت در امور رسيده‌گي به حوادث طبيعي افغانستان، خشک‌سالي در بيش از 20 ولايت اين کشور، باشنده‌گان اين ولايت‌ها را متأثر ساخته است.

از جملة 20 ولايت، ولايت‌هاي غور، بادغيس، فارياب، سمنگان، جوزجان، هلمند، کندهار، ارزگان و زابل، با تهديد جدي خشک‌سالي مواجه است.

بر اساس آمار وزارت دولت در امور رسيده‌گي به حوادث افغانستان، 61 درصد بارنده‌گي در اين کشور کمتر شده است.

با اين حال، اوچا گفته است که آمار بيجاشده‌گان جنگ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 25 درصد کاهش يافته است.

پيش از اين، سازمان ملل متحد گزارش داده است که 4.2 ميليون شهروند افغانستان به دليل درگيري، بيجاشده‌گي و آفات طبيعي از جمله خشک‌سالي مداوم به کمک‌هاي عاجل بشري نياز دارند و هم‌چنان 8.7 ميليون شهروند ديگر نيز به دليل فقر مطلق، ميزان بيکاري بلند و از دست دادن معيشت به علت تغييرات آب و هوا، نيازمند مساعدت‌هاي بشري اند.

اين در حاليست که بر بنياد گزارش‌ها به دليل افزايش جنگ‌ها و فقر و بيکاري نزديک به 5 ميليون نفر در افغانستان به کمک‌هاي فوري نياز دارند.

اين در حاليست با گذشت هر روز  دامنه جنگ به  ولايت‌هاي بيش‌تر افغانستان گسترش مي‌يابد و گمانه زني‌ها بر اين است که تا چند ماه ديگر ممکن است، درگيري‌ها شدت بيش‌تر يابند که اين مسأله سبب آواره شدن بيش‌تر مردم از خانه و منطقه شان منجر خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید