آموزش 300 ملاامام براي آگاهي از چالش‌هاي محيط زيست

 

اداره ملي حفاظت از محيط زيست و وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، ديروز طي نشست خبري در کابل، تفاهم‌نامه‌يي را به امضا رساندند که مطابق آن، 300 تن از ملاامامان مسجدها در پيوند به محيط زيست بايد آموزش ببينند.

محمديوسف حميديان معين ادارة ملي حفاظت از محيط زيست هنگام امضاي اين تفاهم‌نامه، گفت که ملاامامان از سوي وزارت ارشاد، حج و اوقاف معرفي مي‌شوند، تا به مدت چهار روز در مورد چالش‌ها و اهميت محيط زيست و منابع طبيعي آموزش بينند و سپس از طريق منابر آن را با شهروندان در ميان بگذارند.

از سويي‌هم عبدالحکيم منيب معين مسلکي وزارت ارشاد، حج و اوقاف در اين نشست گفت، بخشي از مسووليت‌هاي عالمان دين و ملاامامان مسجدها در کنار ارشادات ديني، آگاهي‌دهي در مورد اهميت محيط زيست است و نشانه‌هاي اين مسووليت در خطبه‌هاي نماز جمعه مشاهده مي‌شود.

مسوولان اداره ملي حفاظت از محيط زيست هم‌چنان گفت، آب‌هاي زيرزميني کابل امسال نسبت به سال‌هاي پيش پنج متر پايين رفته و نيز 30 درصد از يخچال‌هاي مناطق سرحدي آب شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید