چرا بازبيني در پيمان امنيتي با امريکا؟

 

در يک سال اخير که تروريستان از سوي شبکه هاي استخباراتي به ويژه شبکه استخبارات پاکستان حمايت و سازماندهي مي شوند، به حملات شان شدت بخشيده اند و برخي از ولسوالي ها به تصرف آنها در آمده است.

شهر غزني و فراه که در همين سال روان بدست طالبان سقوط کرد و صدها تن از نيروهاي امنيتي به شهادت رسيدند، نشان مي دهد که تروريستان بيشتر از پيش نيرومند شده اند.

حملات انتحاري در شهرها که همه روزه جان باشنده گان اين سرزمين را مي گيرد، ضعف نهادهاي امنيتي را آشکار کرده و مردم را نسبت به حکومت بدبين ساخته است.

مردم از رهبران حکومت مي پرسند که چرا نمي توانند جلو حملات دشمن را که حتا در داخل نظام هم نفوذ کرده اند، بگيرند و تروريستان با جرأت و بدون هراس به داخل شهرها مي آيند و بالاي نهادهاي دولتي و غير دولتي حملات نظامي و انتحاري را انجام مي دهند؟

اين حملات خونبار پيش از شکل گيري حکومت وحدت ملي نيز رخ مي داد و همه به اين فکر بودند که راه نجات را دريابند و به ناامني ها نقطه پايان داده شود.

در همان زمان که هنوز حامد کرزي سکان رهبري دولت را به دست داشت، مسأله قرار داد امنيتي ميان کابل وواشنگتن مطرح گرديد.

تعدادي از شخصيت هاي سياسي به شمول کرزي رييس جمهور پيشين با آن مخالفت کرد ولي بيشتر مردم از پيمان امنيتي با امريکا حمايت کردند و به اين فکر بودند که با امضاي پيمان امنيتي ميان کابل وواشنگتن اوضاع امنيتي بهبود مي يابد و پاکستان ممکن است دست از حمايت تروريستان بردارد و نتواند اوضاع امنيتي در افغانستان را به چالش بکشاند.

اما پس از امضاي اين پيمان امنيتي، اوضاع بدتر از گذشته گرديد و دستگاه اطلاعات پاکستان (آي‌اس‌آي)، طالبان را بيشتر حمايت و تشويق کرد که به حملات شان شدت بخشند.

به همين گونه نظاميان پاکستاني، موشک هاي بيشتر به مرزهاي افغانستان شليک کردند و اين عوامل سبب شد که مردم و برخي نهادهاي سياسي پيمان امنيتي با امريکا را زير سوال ببرند و از حکومت‌هاي افغانستان و امريکا بپرسند که چرا اين پيمان امنيتي نتوانست جلو حملات تروريستان و پاکستان را به داخل خاک افغانستان بگيرد؟

به همين منظور است که امروز برخي از نماينده گان و جريان هاي سياسي مي خواهند که توافق نامه امنيتي با امريکا بازنگري شود.

از سوي ديگر اگر امريکايي ها از افغانستان بيرون شوند، برنامه به گونه‌يي تنظيم شده که تروريستان پس از گذشت زمان اندک، افغانستان را اشغال کنند و تاريخ سياه در کشور دوباره تکرار خواهد شد.

با اين ملاحظات، بازنگري پيمان امنيتي با امريکا به گونه ي باشد که دست‌آوردهاي چندين ساله در کشور حفظ گردد و در حملات تروريستان و دخالت خارجي ها کاهش قابل ملاحظه رونما شود و نهادهاي امنيتي افغانستان چنان تقويت و مجهز شوند که بتوانند در برابر توطئه تروريستان و حملات شان مقاومت کنند تا ماشين جنگي آنها از کار باز ماند. و امنيت و ثبات نسبي در کشور باز گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید