رییس بانک مرکزی: نوسانات پول افغاني در برابر دالر نگران کننده نيست

 

رييس بانک مرکزي، تاکيد مي‌کند که نوسانات پول افغاني در برابر دالر  نگران کننده نيست و بانک مرکزي به عرضه دالر به بازار ادامه
مي‌دهد.

مجلس سنا در نشست روز سه‌شنبه (27 سنبله) خود، خليل صديق رييس بانک مرکزي را در پيوند به افزايش بهاي دالر در برابر افغاني استجواب کرد.

اعضاي مجلس سنا از افزايش بهاي دالر در برابر افغاني ابراز نگراني کرده و تاکيد داشتند که اين امر سبب افزايش قيمت مواد اوليه شده و اقتصاد خانواده‌ها را ضربه مي‌زند.

اما؛ خليل صديق رييس بانک مرکزي در اين نشست گفت: «بلند رفتن دالر مقطعي دالر نگران کننده نيست؛ اما دوام اين وضعيت نگران کننده است؛ اما بانک مرکزي با فروش دالر به بازار توانسته جلو نوسانات لجام گسيخته را بگيرد.»

آقاي صديق افزود که هم اکنون ذخاير اسعاري افغانستان 7.5 ميليارد دالر است و بانک مرکزي در نظر دارد تا حداقل 400 ميليون دالر سالانه به اين ذخاير افزود شود.

او گفت: «فروش اسناد بهادار و عرضه دالر به بازار دو گزينه‌‌يي اند که بانک مرکزي براي جلوگيري از نوسانات لجام گسيخته پولي در دست دارد؛ در سال جاري 1.6 ميليارد دالر را براي کنترول نوسانات به بازار عرضه کرده‌ايم، ولي در مقابل 1.8 ميليارد دالر عايد داشته‌ايم و از همين رو نوسانات اندک پول افغاني نگران کننده نيست.»

به گفته او، بانک مرکزي از لحاظ پولي در وضعيت مصئون قرار دارد و هم‌چنان تقاضاي بازار پولي کشور را درک کرده و بر آورده مي‌سازد، اما نمي‌تواند تقاضاي کشورهاي همسايه را بر آورده سازد.

او گفت: «هفته گذشته در يک روز تقاضاي بازار پولي کشور 30 ميليون دالر پيشبيني شد؛ ولي روز ديگر اين تقاضا 42 ميليارد دالر شد و ما تشخيص داديم که تقاضاي دومي کاذب است و به آن توجه نکرديم.»

رييس بانک مرکزي قاچاق دالر به کشورهاي همسايه را رد نکرد، اما تاکيد کرد که ادامه اين‌کار به ضرر کشور است و نهادهاي امنيتي جداً با اين مساله برخورد مي‌کنند.

آقاي صديق با اشاره به افزايش قيمت دالر در سطح جهان گفت که پول افغاني در سطح کشورهاي منطقه کمترين نوسانات را متوجه شده، اما تعزيرات امريکا بر ايران بر اقتصاد افغانستان نيز اثر منفي دارد؛ زيرا افغانستان با واردات 2ميليارد دالري از ايران، بيشتر مبادلات تجاري را با اين کشور دارد.

به گفته او، افغانستان از سوزن تا طياره وارد مي‌کند و با اين وضعيت چگونه توقع داشت که پول افغاني ثبات داشته باشد.

او، پايين آمدن ارزش افغاني در برابر دالر را ناشي از عوامل مختلف از جمله پايين بودن سطح توليدات داخلي، رشد اندک اقتصادي و کسر بيلانس تجارت، عنوان کرد و تاکيد ورزيد که بانک مرکزي در اين زمينه‌ها کاري کرده نمي‌تواند.

او خاطر نشان کرد که به دليل گسترش نا امني‌ها در کشور ميزان سرمايه گذاري داخلي و خارجي نيز پايين آمده و بر ارزش پول افغاني نيز تاثير منفي گذاشته است.

اين در حالي است که روز گذشته ارزش دالر در يک روز از 73 افغاني به 78 دالر افزياش يافت که نگراني‌هاي زيادي را در ميان شهروندان کشور به بار آورده بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید