مراسم عاشورا در فضای امن برگزار شد!

 

مراسم محرم امسال، به گونۀ فوق العاده برگزار شد. این ویژه گی از آن جا ناشی شد که مسأله امنیت آن فوق العاده بود. امسال پس از حمله متواتر نیرو های جهل و شقاوت بر چندین مراسم و اماکن شیعیان در غرب شهر کابل که جان صدها تن از انسان های بیگناه را گرفت، سرانجام مردم غرب کابل خود بسیج شدند و یک کمیته مردمی تشکیل دادند تا از ین پس مسأله امنیت را در غرب کابل مدیریت کنند.

به این ترتیب جوانانی از خود مردم مأمور تأمین امنیت اماکن خاص غرب  کابل شدند تا جلو راه یابی تروریست های طالب – داعش را بگیرند و از نفوذ آنها به مناطق شان خودداری نمایند.

این تجربه نوی بود. این تجربه نشان داد که این نیرو ها توانستند به خوبی از عهده وظایف شان برآیند و امنیت صد فیصد را طی چند روز و در روز عاشورا برقرار سازند.

این تجربه همچنان نشان داد که نهاد های امنیتی منطقه در گذشته در وظایف شان سهل انگاری کرده بودند و این کار را غفلت وظیفوی می دانند.

مردم سوال می کردند که این همه نیرو های پولیس و کارمندان استخباراتی و جنایی و کشفی چرا جلو ترورریست ها را گرفته نمی توانند؟ حتا گزارش هایی بود که تروریست ها توسط موتر های شیشه سیاه به مناطق برده شده و در جا هایی که برای شان وظیفه داده می شود، عملیات های انتحاری را انجام می دهند.

اینک مراسم عاشورا طی چند روز در سایه امنیت آهنین انجام یافت و افتخار آن حاصل عرق ریزی جوانانی است که برای مردم خود انجام دادند و باید به آن ها آفرین گفت.

مسوولان نهاد های امنیتی باید از این ابتکار عمل مردم غرب کابل عبرت بگیرند. این تجربه نشان می دهد که اگر نیرو های امنیتی به خوبی به وظایف شان عمل کنند، دشمن قادر نخواهد شد این همه حملات تخریبی و انتحاری را در شهر کابل که در آن هزاران نیروی امنیتی و دفاعی و کشفی ماموریت دارند، انجام بدهد.

 

این تجربه همچنان نشان می دهد که نهاد های امنیتی، دفاعی باید روش های کاری شان را با برنامه های شان، مورد باز بینی قرار داده و راه ها و شیوه های نقد شده و نوی را در پیش گیرند.

تحلیل گران امور نظامی باور دارند که این نهاد هاکارنامه درخشانی در زمینه تأمین امنیت ندارند. این نهاد ها هیچگاهی تا اکنون راهکار های شان را بازبینی و بررسی نکرده اند ورنه این دشمن با شیوه های یکسان، از محدوده امنیتی پایتخت و شهر های دیگر را عبور نتوانسته و به اهداف پیش بینی شده آن حمله موفقانه کرده نمی تواند.

از این رو باید نهاد های امنیتی  این شکست خود را ناشی از غفلت، بی تفاوتی و سهل انگاری خودشان بدانند و باور داشته باشند که اگر ارادۀ درستی وجود داشته باشد، تعدادی کم نیروی متعهد می تواند به خوبی بخش کلانی از شهر را به خوبی تأمین امنیت کند.

این را هم بگوییم که در چند روز گذشته نیرو های  پولیس و امنیت ملی نیز تلاش های شان را در راستای تأمین امنیت مراسم عاشورا انجام دادند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید