بنياد معارف ترکيه در افغانستان ناکام شد و نتوانست مکتب شبرغان را مديريت کند

 

در حالي که حدود يک ماه پيش نيروهاي مسلح، مکتب پسرانه و دخترانه افغان – ترک شبرغان را به بنياد معارف ترکيه تسليم کرده اند، اما دروس دانش‌آموزان اين مکتب بنابر نبود آموزگاران مسلکي به سکته‌گي مقابل و نظام آموزشي  در اين مکتب مختل شده است.

به گزارش خبرنگار آرمان ملي، پس از اين بي نظمي‌ها در مکتب افغان – ترک شبرغان، تعدادي از خانواده‌هاي دانش‌آموزان در يک درخواست اعتراض آميز از استادان ترکي که از سوي بنياد معارف ترکيه تازه گماشته شده اند، شکايت کرده و گفته اند که اين استادان ترکي به زبان انگليسي آشنايي ندارند و مسلکي نيستند و به همين منظور از تدريس مضامين ساينسي خودداري مي‌کنند و همه دانش‌آموزان از آينده شان نااميد و مايوس شده اند.

خانواده‌هاي اين دانش‌آموزان مي‌خواهند، فرزندان شان به مکتب‌هاي ديگر تبديل و سه پارچه شوند، اما اداره مکتب و رياست معارف شبرغان که با  بنياد معارف ترکيه زدوبند دارند، سه پارچه دانش‌آموزان را اجرا نمي‌کنند.

از سويي‌هم، شماري از خانواده‌هاي دانش‌آموزان به وزارت معارف نارضايتي و اعتراض‌شان را بيان داشته اند و از اين مقام خواسته اند که سه پارچه فرزندان‌شان هرچه زودتر اجرا شود.

قابل ذکر است که بنياد معارف ترکيه از يک سال به‌اين سو در تلاش اين بوده تا مديريت تمام مکتب‌هاي افغان –ترک را به دست گيرد. در حالي که نتوانسته است، حتا يک مکتب کوچک را به صورت سالم اداره نمايد.

با توجه به اعتراض خانواده‌هاي دانش‌آموزان مکتب افغان –ترک شبرغان، بايد يک هيأت از سوي وزارت معارف و انجمن حمايت از معارف افغانستان، تشکيل و مشکل مکتب پسرانه و دخترانه مکتب افغان- ترک شبرغان را بررسي، مشکل دانش‌آموزان را حل و نتيجه بررسي‌هاي شان با مردم کشور شريک نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید