سال جاري خون‌بار ترين سال براي خبرنگاران افغانستان

 

سال جاري خورشيدي مرگبار ترين سال براي خبرنگاران و کارمندان رسانه‌‌يي افغانستان بود که  بر بنياد گزارش‌هاي نهادهاي صنفي رسانه‌يي، در مجموع چهارده عضو خانواده رسانه‌هاي افغانستان در جريان اين سال‌ جان داده‌اند.

نهادهاي مدافع خبرنگاران مي‌گويند، تروريستان به خاطر اين که خبرساز شوند، کارمندان رسانه‌ها را هدف قرار مي‌دهند.

با شهادت صميم فرامرز خبرنگار و رامز احمدي تصوير بردار تلويزيون طلوع نيوز که به تاريخ پنجم ماه سپتامبر در  جريان   پوشش خبري از يک حمله انتحاري غرب کابل  هدف حمله دومي قرار گرفته و به شهادت رسيدند، امسال به مرگبار ترين سال براي خبرنگاران افغانستان خوانده شد.

در مجموع در سه سال گذشته، “موبي گروپ” يازده کارمندش را در رويدادهاي تروريستي از دست داده است.

لطف الله نجفي زاده مدير تلويزيون طلوع نيوز مي‌گويد: “تلفات کارمندان ما بيش از حد شده و اميدوارم اين بار آخر بوده باشد. خيلي براي ما درد آور و غم انگيز است که چندين همکار خود را از دست داده ايم.”

کارمندان ساير رسانه‌ها هم از حملات تروريستي در امان نبوده اند؛ در حملات پيهم دهم ثور در کابل، نه خبرنگار و کارمند رسانه‌يي کشته شدند.

حامد حيدري مسوول خبري تلويزيون يک مي‌گويد، هيچ خبرنگاري در افغانستان خود را مصون احساس نمي‌کند.

او، افزود: “هنگامي که خانه‌هاي ما را ترک مي کنيم، نمي دانيم که شب دوباره به خانه زنده برمي‌گرديم يا نه؛ زيرا وضعيت براي خبرنگاران افغانستان خيلي بد است. هيچ کسي نمي داند که در جريان روز برايش چي واقع مي شود.”

خبرنگاران بدون مرز گزارش مي دهد که از سال 2001 ميلادي و با حضور نيروهاي امريکايي در افغانستان تا حالا شصت خبرنگار و کارمند رسانه ها در اين کشور کشته شده اند.

ني يا اداره حمايت از رسانه هاي افغانستان ارقام را خيلي بالاتر عنوان مي‌کند و شمار قربانيان رسانه‌ها را نود و پنج تن مي داند.

به دنبال حملات مرگبار دهم ثور که جان 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌يي را گرفت، برخي از رسانه‌ها پاليسي شان را براي پوشش خبري رويدادهاي تروريستي تغيير دادند و فرستادن خبرنگار و تصوير بردار را در يک فرصت کوتاه پس از حملات متوقف ساختند.

نهادهاي صنفي رسانه‌يي حکومت و نيروهاي امنيتي انتقاد مي‌کنند که توانايي محافظت از خبرنگاران را ندارند، اما شمار ديگر بر رسانه‌ها انتقاد دارند که جان کارمندان شان را به خطر ‌مي‌اندازند.

سيد اکرام افضلي رييس ديده بان شفافيت افغانستان مي‌گويد، از دست دادن خبرنگاران يکي بعد ديگر و درس نگرفتن از رويدادهاي گذشته، نشان مي دهد که مديريت برخي رسانه‌ها و حکومت افغانستان نادرست است. اما رسانه‌ها استدلال مي کنند که اين هم غير قابل پذيرش نيست تا از رويداد هاي امنيتي گزارش و تصوير تهيه نشود.

شعيب شريفي مسوول دفتر بي بي سي در کابل مي‌گويد، تلاش آنها همين است که خطر براي کارمندان اين رسانه در پائين ترين حد باشد، اما قطع پوشش خبري رويدادها قابل پذيرش بوده نمي‌تواند.

راد نورلند مسوول روزنامه نيويارک تايمز در کابل مي‌گويد، اين رسانه خبرنگاران‌شان را خيلي در موارد استثنايي به محل رويداد مي فرستد.

روزنامه نيويارک تايمز بيشتر در اين مورد تلاش مي کند پس از حملات و رويدادهاي تروريستي، به شفاخانه‌ها و يا خانه هاي قربانيان برود و در مورد آن گزارش تهيه کند.

خبرگزاري فرانس پرس که تصوير بردارش را در حملات دهم ثور از دست داده بود، نيز مي گويد که حالا پاليسي مشابه نيويارک تايمز را دنبال مي کند.

صديق الله توحيدي مسوول کميته مصونيت خبرنگاران مي‌گويد، هدف هراس افگنان همين است که با حمله بر کارمندان رسانه ها، خبرساز شوند.

او، افزود: “با حمله بر خبرنگار و رسانه ها، خود شان‌را در رأس خبرهاي افغانستان قرار مي دهند و ترس، واهمه و اضطراب ايجاد مي کنند. هدف گروه هاي تروريستي ايجاد ترس است و اين کار را به همين وسيله به آساني انجام مي دهند.”

نگراني‌ها براي رسانه‌ها در حالي افزايش يافته که خبرنگاران براي پوشش خبري انتخابات جنجالي بيست و هشتم ميزان آماده مي‌شوند و فشارهاي احتمالي از جانب برخي زورمندان، به نگراني‌هاي رسانه‌ها و نهادهاي مدافع خبرنگاران افزوده است.

منبع: راديو ازادي

اشتراک گذاری:

نظر بدهید