چو کفر از کعبه خیزد کجا ماند مسلمانی!

 

در بسیاری از کشور های جهان، نهاد ها و مراجعی وجود دارند که وظیفۀ شان ثبت دارایی های کارکنان دولت می باشد. این کار را از آن جهت انجام می‎دهند که معلوم شود کارمندان دولت در طول دوره های ماموریت شان چقدر در دارایی ها و ثروت شان افزود گردیده است و معلوم گردد که این افزایش ها از کدام مدرک بوده است.

با این کار نهاد هایی که این کار را می کنند در می یابند که کدام کارکن ثروتمند تر شده است و از او خواهند پرسید منبع افزایش ثروت شان کدام است.

به این ترتیب مامورین صادق و راست کار از مامورین رشوه خور و دزد تفکیک می گردد و اگر تشخیص شود که مامور دارایی‎هایش از راه های درستی نیست و در وظیفه اش زر اندوزی غیر قانونی کرده است، تشخیص و مجازات می گردد.

چند سالیست که این کار در افغانستان نیز آغاز شده است ولی دیده می شود که از آن کدام نتایج سودمندی نگرفته ایم چون این کار فقط در روی کاغذ مانده است و کسی به آن توجه نکرده است.

معلوم است که تا حال نشینده ایم که دزدی از دزدان دولتی بازداشت و از بابت رشوه خواری و اختلاس هایش مجازات شده باشد. از این است که کسی به این کار ها اهمیت قایل نیست.

در طول چند سال، شمار زیادی ا ز کارمندان و کارکنان بلند پایه دولت دارایی های شان را ثبت کرده اند ولی دیده می شود که  دراین کار  معلومات های شان درست نیست و فقط چیز هایی برای پاسخ دادن به اداره معلومات خواه در فورمه های شان ثبت کرده اند.

کسی  از بزرگان را می شناسیم که حالا به رحمت حق پیوسته است و فورمه ثبت دارایی هایش مانند کارمندان فقیر بوده است. در حالی که او از ثروت‎مندان این سال‌های اخیر بوده است.

اما به تازه گی شکایت هایی از درون پارلمان کشور به بیرون درز کرده است که شماری از نماینده گان مردم نمی خواهند تا دارایی های شان را در فورمه های مخصوص ثبت کنند. معلوم است که آنان حالا می ترسند که نهاد مسوول از میزان دارایی های شان آگاه گردند.

 

بسیاری از این نماینده گان اکنون صاحب ثروت هایی هستند ولی میزان آن ها را بروز نمی دهند. آن ها صاحب موتر های لوکس هم شده اند ولی نمی خواهند بگویند پول این موتر ها را از کجا کرده اند.

در واقع خرابی از درون پارلمان نیز شروع شده است. از این که گفته اند چوکفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی.

مردم امیدواراند که نماینده گان مردم هر چه زود تر باید  دارایی های شان را به نهاد مربوط معلومات بدهند. ما همچنان امیدواریم که اداره مربوط تغییرات در میزان دارایی های کارکنان دولت را نیز بررسی کرده و نتیجه را به مردم اطلاع بدهند تا سیه روی شود هرکه دراوغش باشد.

این خواست مردم است. همین اکنون تعداد زیادی از کارکنان ملکی و نظامی در شهر وجود دارد که کاخ های قشنگ شان نشان می دهد که آنان درکار های شان چقدر درست کار و صادق بوده اند ولی نهادی نیست که از آن ها بپرسد. از این رو ثبت دارایی های کارکنان با این گونه بی توجهی معنی ای نخواهد داشت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید