شماري از نماينده‌گان شوراي ملي حاضر نشده اند، تا دارايي‌هاي شان ثبت شود

 

مسوولان در اداره مبارزه با فساد اداري مي‌گويند که شماري از نماينده‌گان در مجلس نماينده‌گان و مجلس سنا، حاضر به ثبت دارايي‌هاي شان نيستند.

يما ترابي، رييس سکرتريت مبارزه با فساد اداري، روز شنبه (31 سنبله) در يک نشست مشترک خبري با ناهيد ايثار رييس اداره ثبت و بررسي دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند پايه دولتي، از مخالفت شماري از نماينده‌گان شوراي ملي با ثبت دارايي‌هاي‌شان خبر داد.

آقاي ترابي بيان داشت که شماري از نماينده‌گان هر دو مجلس (شوراي ملي) حاضر نيستند که دارايي‌هاي شان ثبت شوند.

به گفته او، تا هنوز تمام دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند پايه ثبت شده است، اما به جز از شماري  وکلاي شوراي ملي، کسي ديگري تا هنوز مخالفت با ثبت دارايي‌هاي‌شان نکرده است.

او، افزود: «ما براي کساني که در برابر ثبت دارايي‌هاي‌شان مقاومت مي‌کنند، وقت هشداريه تعيين مي‌کنيم در صورتي که از وقت معينه تخلف کنند ما امتيازات چندين ماهه آن‌ها را قطع خواهيم کرد.»

رييس سکرتريت مبارزه با فساد اداري هم‌چنان گفت: «سيستم ثبت الکترونيک دارايي‌ها و آماده سازي آن جهت اجراي آزمايشي نهايي گرديده است. از دست‌آوردهاي اين اداره ثبت دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند رتبه مي‌باشد که خود يک نوع اعتماد سازي بين مردم و‌دولت مي‌باشد.»

در همين حال ناهيد ايثار رييس اداره ثبت و بررسي دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند پايه دولتي بيان داشت که ثبت دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند پايه دولتي سه مرحله دارد که شامل ثبت، نشر و تحقيق مي‌شود.

وي گفت که طي شش ماه گذشته 14 هزار فورمه داراي‌هايي   مقامات دولتي را ثبت کرده است که ولايت کابل به طور کلي تکميل شده است.

به گفته وي، 20 هزار بست بلند رتبه دولتي وجود دارد که از اين شمار 15 هزار واجدشرايط ثبت دارايي‌هاي‌شان مي‌باشند و از 15 هزار، 14هزار آن ثبت و نشر شده است ولي تاهنوز نهايي نشده اند.

رييس اداره ثبت و بررسي دارايي‌هاي مقام‌هاي بلند پايه مي‌گويد، دارايي 100 تن از مقام‌هاي بلند پايه حکومتي تحت تحقيق است.

خانم ايثار با بيان اين که دارايي 15 سال قبل يک مقام بلند پايه حکومت ثبت مي‌شود گفت: «ما دارايي‌هاي برادر، پدر، خواهر و ديگر اقوام نزديک  مقام بلند پايه حکومتي را نيز ثبت مي‌کنيم.»

اشتراک گذاری:

نظر بدهید