نگراني از احتمال معامله‌گري بر سر بازنگري پيمان امنيتي کابل- واشنگتن

 

شماري از اعضاي نماينده‌گان مجلس از احتمال معامله‌گري بر سر تصميم بازنگري پيمان امنيتي با امريکا از سوي  شماري از هم‌کاران شان ابراز نگراني کردند.

شماري از اعضاي مجلس نماينده‌گان در نشست عمومي روز شنبه (31 سنبله) گفتند که پس از تصميم بازنگري پيمان، سفارت امريکا تلاش دارد، تا مجلس از اين تصميم خود عقب نشيني کند.

عبدالرحمان رحماني يک عضو مجلس نماينده‌گان گفت: «حرف‌هاي وجود دارد که گپ است که پس از تصميم بازنگري پيمان امنيتي، نماينده‌گان امريکا به پارلمان رفت و آمد مي‌کنند با نماينده‌گان   و هيأت اداري ديدار کرده اند؛ اگر از بازنگري پيمان امنيتي عقب گرد شود، خطرش بزرگ‌تر از روزي است که ما امضا کرديم.»

آقاي رحماني افزود، هنگام تأييد پيمان امنيتي از سوي مجلس، از سفارت امريکا در کابل آوازه شد که پول‌هاي هنگفتي را براي تأييد اين پيمان از سوي مجلس به مصرف رسانده است و اگر مجلس بار ديگر عقب گرد کند بازهم اين اتهام‌ها تازه خواهند شد.

او گفت: «امريکا در 17 سال گذشته زير نام همين پيمان امنيتي در افغانستان جنايت کرده و نبايد از اين جنايت‌ها چشم پوشي شود و بايد کسي نشان دهد که کدام مواد اين پيمان همان‌طوري که گفته مي‌شد براي مردم افغانستان نان داده و يا امنيت کشور را تأمين کرده است.»

عبدالرووف ابراهيمي رييس مجلس نماينده‌گان تاکيد کرد که دو کميسيون مجلس مؤظف به بازنگري پيمان امنيتي با امريکا شده و اين کميسيون‌ها بايد وظايف خود را انجام داده و به مجلس گزارش دهند.

آقاي ابراهيمي افزود که مجلس در روشنايي گزارش کميسيون‌هاي مؤظف تصميم خواهند گرفت.

مجلس نماينده‌گان دو هفته پيش پس از آن تصميم بازنگري پيمان امنيتي با امريکا را گرفتند که برخي نماينده‌گان به شدت از وضعيت امنيتي کشور ابراز نگراني کردند و دولت امريکا را به عدم همکاري با نيروهاي امنيتي افغان بر بنياد پيمان امنيتي، متهم کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید