کارگيري از سيستم بايومتريک؛ واقعيت يا فريب

 

يک روز پس از آن که حکومت و کميسيون انتخابات اعلام کردند که در انتخابات پارلماني آينده از سيستم بايومتريک استفاده خواهند کرد، نهادهاي ناظر بر انتخابات، آگاهان سياسي و احزاب سياسي، با آن‌که تحقق اين امر را يک گام مهم  خواندند، اما تاکيد کردند که حکومت و کميسيون انتخابات در خصوص عملي کردن اين برنامه صادق نيست.

در تازه ترين مورد يک نهاد ناظر بر انتخابات گفته است، حکومت و کميسيون انتخابات فرصت زيادي را از دست دادند و حالا که کمتر از يک ماه‌ به برگزاري انتخابات مانده است، جهت خاموش سازي اعتراض‌هاي احزاب و جريان‌هاي سياسي در تلاش انجام يک‌کار نمايشي است.

از سوي ديگر سخن‌گوي «ايتلاف بزرگ ملي» گفته است؛ «هنوز روشن نيست که کميسيون انتخابات بر بنياد کدام ميکانيزم و راه‌کار از اين سيستم کار مي‌گيرد و چگونه بايد از آن نظارت شود.»

اين در حاليست که حدود دو هفته پيش يکي از مسوولان کميسيون انتخابات در يک برنامه تلويزيوني، تاکيد کرد که استفاده از سيستم بايومتريک ناممکن است؛ زيرا زمان اندک به برگزاري انتخابات مانده و تهيه لوازم و آماده سازي دستگاه‌هاي اين سيستم و استفاده از آن در اين فرصت ناممکن است، اما با گذشت دو هفته اظهارات کميسيون انتخابات يک‌صدو هشتاد درجه در اين رابطه تغيير کرد و روز گذشته مسوولان اين نهاد ابراز آماده‌گي کردند که در انتخابات از سيستم بايومتريک استفاده خواهد شد.

يک بام و دو هوا گويي‌هاي کميسيون انتخابات و حکومت، شک و ترديدها در مورد اين که استفاده از اين سيستم هم يک ترفند نباشد را در اذهان عامه بيش‌تر ساخته است.

انتخابات پارلماني افغانستان که از مهم ترين مسأله براي سرنوشت آينده کشور به حساب مي‌آيد و بسياري از تعهدات جامعه جهاني به افغانستان نيز بسته‌گي به برگزاري اين انتخابات دارد در پرده ابهام است، ناظران انتخاباتي کميسيون انتخابات را بر ضعف و ناکاره‌گي متهم مي‌کنند و هم‌چنان مي‌گويند، اعضاي اين کميسيون در کارهاي شان استقلاليت ندارند و از ارگ دستور مي‌گيرند که اين نقايص زمينه را براي منهدسي سازي نتايج انتخابات فراهم خواهد کرد.

احزاب و جريان‌هاي سياسي که چند هفته پيش ميليون‌ها شناس‌نامه و برچسب جعلي را از طريق رسانه‌ها افشآ کردند، مدعي اند که حکومت در تباني با کميسيون در تلاش مهندسي سازي نتايج انتخابات است.

بيشتر از 60 درصد شهروندان افغانستان نيز به استقلاليت و بي‌طرفي کميسيون‌هاي انتخاباتي بي باور هستند. ناامني روز افزون و گسترش روز افزون جنگ در کشور نيز از ديگر چالش‌ها در راستاي برگزاري انتخابات به حساب مي‌آيد، اما با وجود اين همه مقام‌هاي کميسيون انتخابات به برگزاري انتخابات در زمان تعيين شده‌اش تاکيد دارند و در تازه ترين مورد هم برق آسا از به کار گيري سيستم بايومتريک خبر داده و گفتند که با يک شرکت جرمني قرار داد آماده سازي دستگاه‌هاي بايومتريک را انجام داده اند. اما با وجود اين همه آنچه بيشتر ترديدها از عدم صداقت کميسيون انتخابات در راستاي برگزاري يک انتخابات شفاف و به دور از تقلب را بيشتر ساخته اين که، چگونه به يک‌باره‌گي کميسيون انتخابات موضوع استفاده از سيستم بايومتريک را حل ساخت و به يکي از خواست‌هاي احزاب و جريان‌هاي سياسي پاسخ مثبت داد، آيا واقعن کميسيون در اين خصوص صادقانه گام برخواهد داشت و يا اين که جهت خاموش سازي اعتراض‌هاي هواداران جريان‌هاي سياسي چيزي را به نام بايومتريک مورد استفاده قرار خواهد داد و با استفاده از اين دستگاه‌ها با خاطر آسوده دست به تقلب خواهد زد، پرسشي که اگر انتخابات در زمان تعيين شده‌اش برگزار شود، گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد، اما آنچه مهم است اين که اگر نتايج پارلماني انتخابات اين بار به گنُد کشيده شود، بدون شک افغانستان به سوي بحران خواهد رفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید