وزير امور زنان: نقش زنان در بخش‌هاي کليدي حکومت سمبوليک است

 

وزارت امور زنان کشور، برنامه‌هاي تازه‌‌يي را روي دست گرفته که براساس آن موانع حضور زنان در سطوح تصميم‌گيري حکومت شناسايي و برداشته مي‌شوند.

دلبر نظري، وزير امور زنان روز يک‌شنبه (اول ميزان) در کارگاهي در پيوند به مشارکت زنان در انتخابات، حضور زنان در سطوح تصميم‌گيري حکومت را کم‌رنگ خواند.

خانم نظري گفت: «با وجودي‌که درجريان 17سال گذشته تلاش‌هاي چشم‌گيري به هدف تقويت حضور زنان در حکومت‌داري صورت گرفته، اما هنوز هم حضور زنان در سطوح تصميم گيري حکومت کم‌رنگ است.”

او، افزود که زنان انگشت شماري در بخش‌هاي کليدي حکومت به صورت شکلي حضور دارند که از صلاحيت‌هاي لازم در سطوح مربوطه برخوردار نيستند و يا به توانايي و ظرفيت آنان به ديده ترديد نگريسته مي‌شود.

وزير امور زنان، کمبود ظرفيت زنان، چالش‌هاي امنيتي، نبود استقلاليت مالي، کمبود تخصص زنان در حوزه علوم سياسي و نبود و کمبود اعتماد به زنان تحصيل کرده را از چالش‌هايي خواند که روي مشارکت گسترده زنان در حکومت‌داري به ويژه سطوح تصميم گيري حکومت چالش ايجاد کرده است.

خانم نظري بيان داشت که به دليل آن‌که حضور زنان در سطوح بالاي حکومتي تاکنون شکل واقعي به خود نگرفته، حکومت به ويژه وزارت زنان برنامه‌هايي را روي دست گرفته که موانع ياد شده فراروي حضور زنان درسطوح تصميم گيري را برطرف سازد.

او، زمينه سازي براي راه يافتن زنان براساس تخصص‌شان در پست‌هاي کليدي حکومت و اعتماد سازي به نفع زنان متخصص را از راهکارهايي خواند که زمينه افزايش مشارکت زنان در سطح تصميم گيري را مساعد خواهد کرد.

خانم نظري از مشارکت کمرنگ زنان در حکومت داري محلي نيز به شدت انتقاد کرده، مشکلات امنيتي، سنت‌هاي ناپسند، کمبود ظرفيت زنان و نبود مصئونيت براي زنان در محيط کار را موانع عمده فراروي مشارکت سياسي زنان در محلات خواند.

او، برنامه‌هايي را که در پيوند به مشارکت سياسي زنان تاکنون تطبيق شده است را متمرکز در شهرها خوانده تصريح کرد که وزارت زنان هم اکنون تلاش به خرج مي‌دهد، تا مشارکت زنان در حکومت داري محلي را نيز افزايش دهد.

وزير امور زنان در حالي حضور زنان در حکومت داري محلي و سطوح تصميم گيري حکومت را کمرنگ عنوان مي‌کند که حضور سمبوليک زنان در بخش‌هاي کليدي دولت پيش اين مورد انتقاد جدي فعالان حقوق زن بوده است.

حکومت افغانستان با آن‌که به افزايش 35 درصدي حضور زنان در حکومت داري تا سال 2020 ميلادي متعهد شده اما مشارکت زنان هم اکنون در برخي ادارات به ويژه سکتور امنيتي به 5 درصد هم نمي‌رسد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید