روحانی: دونالد ترمپ در منزوی ساختن ایران ناکام خواهد شد

حسن روحانی رییس جمهوری ایران ادعا کرده است که دونالد ترمپ رییس جمهوری امریکا در منزوی ساختن ایران ناکام خواهد شد. روحانی گفت که رییس جمهوری امریکا در جهت منزوی ساختن ایران در مقر سازمان ملل متحد تلاش کرد، اما به گفته وی، جامعه جهانی به تقاضای دونالد ترمپ درین مورد چندان توجه نکرد.
رییس جمهوری ایران ناوقت روز گذشته پس از آن که از نیویارک به تهران رسید، در میدان هوایی مهرآباد به خبرنگاران گفت: “ترمپ درین جلسه در واقع تنها ماند و “. بود برای امریکاِیک انزوای مجدد رییس جمهور دونالد ترمپ به روز سه  ماه سپتمبر در سخن رانی در ۲۵شنبه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک از تمام کشورها خواست که با وی در زمینه منزوی ساختن رهبران ایران کار کنند.
آقای ترمپ از رهبران ایران انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که در سراسر شرق میانه تخم آشوب، مرگ و ویرانی می پاشند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید