فلم سنمایی «رونا مادر عظیم »روی پرده آمد

فلم سينمايی «رونامادر عظيم» اخيرن در کابل به نمايش گذاشته شد. اين فلم که کارگردانی آن را جمشيد محمودی  ميلادی توليد ساخته 2018 به عهده داشت، درجريان سال شد. داستان اين فلم بيش تر روی مشکلات پناه جويان در ديار هجرت و ظلم وتعصباتی را که افغانستانی های پناهجو با آن دچار هستند به نمايش گذاشته است.  سنبله در کابل 30 در ا فتتاح اين فلم سينمايی که به تاريخ نمايش داده شد، جمعی از مسوولان و هنردوستان عرصه هنر و سينما حضور داشتند. فلم «رونامادر عظيم» در حالی در کابل به نمايش گذاشته شد که اخيرن اشرف غنی رييس جمهوری کشور در يک بيانية خود گفته بود: «جوانان افغانستان که به آلمان می روند فکر می کنند روی جاده های آن کشور طلا فرش است.» مشکلات پناه جويان افغانستانی هر ازگاهی از سوی هنرمندان تياتر و سينما به نمايش گذاشته می شود، اما حکومت افغانستان برای رفع اين مشکل مهاجران تاکنون  هيچ اقدامی نکرده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید