در مذاکرات صلح منافع و حقوق همه اقوام مد نظر باشد!

قشلاقی

زلمی خلیل زاد که چند سالی در افغانستان به عنوان سفیر امریکا ایفای وظیفه می کرد، یک بار دیگر در افغانستان مأموریت گرفته وارد کابل شد. این دیپلمات کار کشته در آغاز سال‌های زعامت کرزی به افغانستان آمد  و در طول سال‌هایی که در این کشور بود، با دست بازی در تدوین و جعل قانون اساسی افغانستان کار کرد و قانون تدوین شده توسط کمیسیون مؤظف را نادیده گرفته و قانون دست کاری شده را بر مردم افغانستان تحمیل کرد. در آن سال با پول دالر ده ها تن از نماینده گان اقوام غیر پشتون را خرید تا قانون کنونی در لویه جرگه تصویب شود. او همچنان در دوره های ماموریتش در افغانستان به عنوان سفیر امریکا، همانند رییس جمهوری ما عمل می‌نمود و در بازی های سیاسی آن وقت نقش بارزی را ایفا کرد. خلیل زاد این بار در شرایطی ماموریت جدیدش را در کابل به عنوان مشاور وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان درکابل آغاز می کند که شرایط در کشور ما دگر گون شده است؛ طالبان در جغرافیای افغانستان برتری نسبی بدست آورده اند و جنگ در افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است. او ماموریتش را در افغانستان در شرایطی اشغال می  کند، که سیاست های امریکا در منطقه نسبت به گذشته ها تا اندازه‌ای تغییر کرده و آن کشور پاکستان را مسوول وضعیت کنونی و تداوم جنگ در افغانستان می داند. راهکار رییس جمهوری امریکا در منطقه شکل جدیدی گرفته و رییس جمهوری یک سال پیش این راهکار ها را اعلام کرد که از آن تا حال نتایج مطلوب و تأثیرگذاری بدست نیامده است. او در کابل برنامه هایی دارد و قرار است اولین سفرش به پاکستان باشد تا در مورد مسأله صلح افغانستان وپایان دادن به جنگ چهل ساله در این کشور با پاکستانی ها گفت‌و‌گو کند. قرار بر این شده است که خلیل‌زاد در هر گونه مذاکراتی به نام صلح میان طالبان و حکومت افغانستان حضور پیدا کند و در آن به نماینده گی از امریکا صحبت کند. طالبان نیز بار ها اعلام کرده اند که طرفدار صلح هستند ولی با حکومت کابل مذاکره و گفت‌و‌گو نمی کنند؛ زیرا آن ها باوردارند که حکومت افغانستان دست نشانده امریکا بوده و آن ها با حکومت دست نشانده گفت‌و‌گو نمی‌کنند. حالا که قرار است زلمی خلیل زاد گفت‌و‌گوهای صلح را با طالبان آغاز کند و به نماینده گی از امریکا عمل کند، مردم افغانستان امیدوارانه به این ماموریت می نگرند و هر چند نگرانی هایی دارند ولی همه این کار را فرصت خوبی برای دست یابی به صلح می‌‎دانند. مردم افغانستان که از قوم گرایی های رییس  جمهور غنی به تنگ آمده اند، این بار از خلیل زاد می خواهند تا مانند ماموریت اولش در حمایت از یک قوم عمل نکند و همه مردم افغانستان را به یک چشم ببیند تا اگر صلحی مقدور باشد، درخشش آن را سراسر افغانستان احساس کنند و مردم پامال خود خواهی های طالبان و یا یک قوم خاص نگردند. در غیر آن هر گونه صلحی که با پامال شدن حقوق و امتیازات شهروندی اقوام افغانستان بوجود آید، نتیجه نخواهد داد و بحران همچنان با شکل و شمایل دیگر ادامه خواهد یافت و جنگ های جدید آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید