به نامزدان پول‌دار بی سواد رای ندهید!

سید مکارم

 

یازده روز از پیکارهای انتخاباتی نامزدان مجلس نماینده گان می گذرد و این پیکارها با مناظره های تلویزیونی، آگهی در رسانه ها، نصب تصاویر و پوسترها و… به شدت ادامه دارد.

اکنون روشن شد که نامزدان از چندین طیف اند.

برخی نامزدان اتکا به قوم و منطقه شان کرده اند که در گذشته نیز از همین طریق تعدادی به مجلس نماینده‌گان راه یافته بودند.

برخی از کاندیداهای دیگر، اهل علم و دانش اند که یا تحصیلات عالی دارند و یا عملن در دانشگاه های کشور در خدمت دانشجویان قرار دارند.

این طبقه که از سواد سیاسی و حقوقی برخوردار می باشند چندان توان کمپاین های گسترده را ندارند و تنها به د انش شان بسنده کرده اند و بیشتر برنامه های شان را به وسیله شبکه های اجتماعی در اختیار مردم قرار می دهند و به این گونه توجه را به خودشان جلب می کنند.

اگر ممکن باشد این جوانان با دانش که برخی شان درد مردم و کشور را می کشند و به پارلمان کشور راه یابند و در مجلس اکثریت را بدست آورند در آن صورت مجلس نماینده گان جایگاه اصلی خود را که وظیفه آن در قانون اساسی تبیین شده است، پیدا خواهد کرد و معامله گری ها و زد و بند با حکومت و وزیران و سوء استفاده از مقام یک نماینده به حداقل خود خواهد رسید که با توجه به شرایط ناگوار در کشور، این آرزوی بیش نخواهد بود.

اما هستند نامزدانی که به گفتة دکتور علی شریعتی «شخصیت شان در جیب شان است».

این طبقه از نامزدان فقط پول و پلو دارند و اگر پول شان از آن ها گرفته شود و جیب شان خالی گردد به «هیچ» تبدیل می شوند.

آن نامزدی که در رأس یک بانک خصوصی و یا شرکت قرار دارد و همه دارایی و ثروت را از قراردادهای غیر شفاف با نهادهای دولتی و یا غیر دولتی بدست آورده است، اما سواد کافی ندارد و حتا قانون و مسوولیت مجلس را تعریف نمی تواند، چگونه انتظار  داشت که بتواند به مردم خود خدمت کند؟

این ها با چال و فریب، شکم گرسنه ها را به دنبال شان می کشانند تا بتوانند با زور پول و پلو به پارلمان راه یابند.

تیم حاکم سیاسی نیز در تلاش این است که تعدادی را به مجلس برساند تا در آینده نزدیک تحولاتی که ممکن رونما شود از آن ها به نفع اش استفاده کند و به باور برخی از آگاهان این نامزدان حکومتی جز با تقلب راه دیگر به مجلس را ندارند.

تعداد اندکی از نامزدان که مقیم کشور های غربی اند نیز در این پیکارها حضور دارند این نامزدان که زن و فرزندشان در خارج به سر می برند اصلن علاقة به مردم و کشورشان ندارند.

تجربه نشان داده است که اکثر آن‌ها آمده اند تا جیب ها و بکس های شان را پر کنند و در بیرون سرمایه گذاری نمایند.

با توجه به این ملاحظات، مردم افغانستان باید در انتخاب نامزدان دقت بیشتر کنند و نگذارند نامزدان خلاف کار، بی سواد و متقلب به مجلس راه یابند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید