13 کارمند وزارت معارف به دليل اشتراک در مبارزات انتخاباتي نامزدان برکنار شدند

 

وزارت معارف کشور اعلام کرده است که 13 آموزگار و کارمند اين وزارت به دليل اشتراک در مبارزات انتخاباتي نامزدان مجلس نماينده‌گان برکنار شده‌اند.

نوريه نزهت، سخن‌گوي وزارت معارف، روز سه‌شنبه (17 ميزان) به رسانه‌ها گفت که اين کارمندان برخلاف دستور رهبري وزارت از امکانات دولتي به نفع نامزدان مطلوب‌شان استفاده مي‌کردند.

خانم نزهت گفت« سيزده تن از آموزگاران و کارمندان اين وزارت به دليل سرپيچي از دساتير اين وزارت از کار برکنار شده اند. اين افراد بدون در نظر گرفتن دستورهاي وزارت معارف، در کارزار هاي انتخاباتي برخي از نامزد وکلا اشتراک نموده بودند.»

او،  بيان داشت که وزارت معارف با تأکيد بر اطلاعيه‌هاي قبلي مبني بر حفظ بي طرفي معارف در انتخابات، از نامزدان مجلس نيز مي‌خواهد از بکار گيري کارمندان معارف در کارزارهاي انتخاباتي شان جلوگيري کنند.

سخن‌گوي وزارت معارف تاکيد کرد که در صورت عدم توجه نامزدان مجلس به اطلاعيه‌هاي معارف، اين وزارت بر عليه کانديدهاي متخلف در کميسيون شکايات انتخاباتي رسمن شکايت درج خواهد کرد.

با آغاز مبارزات انتخابات پارلماني کشور فرمان عدم دخالت مقام‌ها و کارمندان دولتي در امور انتخابات را صادر کرد.اين فرمان براي حفظ بي‌طرفي مقام‌ها و نهادهاي دولتي، تأمين امنيت بهتر روند انتخابات، جلوگيري از هر گونه بي‌نظمي و سوء استفاده در روند انتخابات و زمينه سازي جهت سهم گيري فعال و مؤثر راي‌دهنده‌گان در اين روند مهم ملي، صادر شده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید