15تن در پيوند به قاچاق مواد مخدر محاکمه شدند

 

مرکز عدلي و قضايي مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که طي يک هفته گذشته 15 تن به‌شمول يک زن در پيوند به 9 قضيه قاچاق مخدر به 5 الي 16 سال زندان محکوم شده‌اند.

در خبرنامه‌اي که از سوي اين مرکز نشر شده، آمده است که اين افراد از سوي پوليس مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر در ارتباط به قاچاق بيش از 18 کيلوگرام مواد مخدر از نوع هيروئين،147 کيلوگرام ترياک، بيش از 236 کيلوگرام چرس و 439 گرام امفتأمين يا شيشه بازداشت شده‌اند.

خبرنامه افزوده است که همچنان 30 تن ديگر در پيوند  به 19 قضيه قاچاق مواد مخدر بازداشت و پرونده‌هاي آنان به‌منظور رسيده‌گي به مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است.

مرکز عدلي و قضايي و مبارزه با مواد مخدر تصريح کرده است که از نزد اين افراد به‌طور مجموعي بيش از 46 کيلوگرام هروئين، بيش از 476 کيلوگرام ترياک، بيش از 4 کيلوگرام چرس، يک هزار 214 تابليت روان‌گردان (k)، بيش از 118 کيلوگرام مواد کيمياوري، مبلغ 26 هزار و 60 هزار افغاني، يک هزار و 600 دالر امريکايي، 32 سيت تيلفون همراه، يک ميل سلاح و پنج عرداده واسطه‌ي نقليه به‌دست آمده است.

بربنياد خبرنامه از جمله اين افراد، ده تن آن‌ها کساني بودند که قصد داشتند تا مواد مخدر نوع هروئين و چرس را با استفاده از شيوه‌ جاسازي در بطن و بکس‌هاي سفري از ميدان هوايي بين‌المللي حامد کرزي به کشورهاي هند و ترکيه انتقال بدهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید