داکتر عبدالله: برخي از کشورها کم‌ترين مسووليت را در امر مبارزه با مواد مخدر نمي‌گيرند

 

رييس اجرايي حکومت وحدت ملي تاکيد مي‌کند که مواد مخدر يک تهديد فرامرزي و جهاني است که ايجاب توجه و تمرکز بيش‌تر را مي‌کند تا تجربه‌هاي موفق و ناکام گذشته بازبيني شود.

استراتيژي منطقه‌اي مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه (17 ميزان) با حضور شماري از سفيران، نماينده‌‌گان شماري از کشورهاي منطقه‌يي و جهاني، سازمان‌هاي بين‌المللي و نهادهاي ذيربط دولتي در قصر سپيدار به بحث و بررسي گرفته شد.

هدف از تدوين اين استراتيژي هماهنگي و انسجام فعاليت‌هاي مشترک منطقه‌يي و بين‌المللي در امر مبارزه با مواد مخدر در يک چارچوب منظم عنوان شده است.

داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت در اين نشست گفت که نبايد روحيه هم‌کاري ميان کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر تحت تأثير مسايل ديگر قرار گيرد.

داکتر عبدالله خاطرنشان ساخت که برخي از کشورها کمترين مسووليت را نمي‌گيرند؛ اما تمام ملامتي را متوجه افغانستان  مي‌سازند. در حالي که مسير ترانزيت و قاچاق مواد پيش‌ساخت مخدراند.

او، بيان داشت که مواد مخدر يک تهديد فرامرزي و جهاني است که ايجاب توجه و تمرکز بيش‌تر را مي‌کند تا تجربه‌هاي موفق و ناکام گذشته بازبيني شود.

رييس اجرايي گفت که يکي از دلايل تداوم جنگ، تمويل گروه‌هاي تروريستي با استفاده از عوايد مواد مخدر است. از اين رو، تأمين صلح وابسته به ميزان موفقيت ما در امر مبارزه با مواد مخدر است.

داکتر عبدالله افزود: “ما نيازمند اقدامات مشترک و هماهنگ براي مبارزه با اين معضل جهاني هستيم که اين استراتژي ما را براي رسيدن به نتايج بهتر کمک مي‌کند.”

سلامت عظيمي وزير مبارزه با مواد مخدر در اين برنامه، گفت: “کاهش کمک‌ها و افزايش کشت و توليد مواد مخدر باعث تقويت گروه‌هاي تروريستي گرديده است.”

او افزود که فقر، جرايم سازمان يافته، بيکاري، بيماري، ناامني و بي‌ثباتي ارتباط مستقيم با مواد مخدر دارد که سلامت خانواده‌ها را در سراسر جهان تهديد مي‌نمايد.

خانم عظيمي کمک‌هاي مالي و تخنيکي جهاني را در امر مبارزه با مواد مخدر موثر خوانده و خواستار توجه بيشتر جامعه بين‌ المللي گرديد.

مارک کولهن نماينده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت: توليد مواد مخدر در جهان افزايش يافته، 31 ميليون معتاد نيازمند تداوي فوري‌‌اند و 450 هزار ديگر در سال مي‌ميرند.

آقاي کولهن تاکيد کرد: “سود مواد مخدر وارد بازارهاي جهاني مي‌گردد که همه از آن متأثر مي‌شوند. بايد کشورها اقدامات مشترک کنند.”

جرمي ملسم مسوؤل منطقه‌اي دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد گفت که برنامه‌هاي مختلف براي تنفيذ قانون و متمرکزسازي فعاليت‌هاي کشورهاي منطقه و جهان داريم.

هم‌چنان، سفراي کشورها و نماينده‌گان سازمان‌هاي بين‌المللي نظريات و ديد‌گاه‌هاي‌شان را در باره ابعاد اين استراتژي مطرح کردند و از آن استقبال نمودند.

داکتر عبدالله هم‌چنان گفت که اگر رويه اين گونه ادامه يابد، توجه جامعه بين‌المللي کمتر شود، حکومت هم اين مسأله را در اولويت قرار ندهد، ما به کجا مي‌رسيم.

رييس اجرايي بيان داشت که تعهد حکومت وحدت ملي در امر مبارزه با مواد مخدر محکم و پايدار است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید