سنگ تهداب نخستين مرکز جراحي بيماري‌هاي قلبي کودکان در کابل گذاشته شد

 

 

وزارت صحت عامه کشور با کمک مالي دولت ايتاليا، سنگ تهداب اولين مرکز جراحي بيماري‌هاي قلبي کودکان را در کابل گذاشت.

سنگ تهداب اين مرکز جراحي، سه‌شنبه (17ميزان) طي مراسمي در صحن شفاخانه صحت طفل اندرا گاندي در کابل گذاشته شد.

داکتر فيروز الدين فيروز وزير صحت عامه در مراسم تهداب گذاري اين مرکز جراحي گفت که کشور ايتاليا هزينه ساخت اين مرکز که به 3 ميليون يورو بالغ مي‌شود متقبل شده است.

او، گفت، اين مرکز بخش‌هاي مختلف درمان و جراحي بيماري‌هاي قلبي کودکان را شامل بوده و همچنان روند آموزش متخصصين و آموزش کادر فني در اين بخش را نيز به پيش خواهد برد.

آقاي فيروز، افزود که در يک سال اول  متخصصين خارجي در اين مرکز جراحي استخدام شده و در سال‌هاي بعد از متخصصين که در خارج و داخل به اين منظور آموزش خواهند ديد استفاده خواهد شد.

وزير صحت عامه، آمار بيماران قلبي در ميان کودکان را رو به گسترده خوانده بيان داشت که تنها 26 هزار کودک مصاب به بيماري‌هاي سراخ قلب نزد اين وزارت ثبت شده و سالانه تنها يک هزار تن از اين کودکان در داخل و خارج درمان مي‌شوند.

او، ايجاد اولين مرکز جراحي بيماري‌هاي قلبي کودکان را اقدامي خواند که روند درمان بيماري‌هاي قلبي کودکان در کشور را تسريع خواهد بخشيد.

در همين حال داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايي حکومت در اين مراسم آغاز به کار ايجاد اين مرکز جراحي بيماري‌هاي قلبي کودکان را با آنکه ده‌ها هزار کودک به بيماري‌هاي قلبي و سراخ قلب گرفتار اند يگ گام بزرگ در بخش صحت خواند.

آقاي عبدالله گفت که ايجاد اين مرکز جراحي خواهد توانست يک بخش از نيازهاي کودک کشور به درمان بيماري‌هاي قلبي را مرفوع خواهد کرد.

اين مرکز جراحي در حالي تهداب گذاري مي‌شود که در حال حاضر کودکان مصاب به بيماري‌هاي قلبي از جمله سراخ قلب از مجراي جمعيت هلال احمر افغاني به خارج فرستاده شده و با هزينه هنگفت زير درمان مي‌شوند.

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید