پس از اين معاش‌ آموزگاران از طريق تيلفون همراه پرداخت مي‌شود

 

براساس تفاهم‌نامه‌اي که بين وزارت‌هاي معارف و مخابرات به امضا رسيد، قرار است پس از اين معاش‌هاي آموزگاران و کارمندان وزارت معارف از طريق تيلفون‌هاي همراه پرداخت شود.

وزارت‌هاي مخابرات و معارف روز سه‌شنبه (17 ميزان) طي يک نشست مشترک خبري در کابل تفاهم‌نامه پرداخت معاش‌هاي آموزگاران از طريق تيلفون‌هاي همراه را امضا کردند.

براساس اين تفاهم‌نامه وزارت مخابرات و تکنالوجي معلوماتي با امضاي قراردادهاي جداگانه با شرکت‌هاي مخابراتي روشن، افغان بيسيم و سلام متعهد شده است تا پرسونل معارف را بايومتريک نموده معاش‌هاي آموزگاران را پس از اجرا ازطريق تيلفون‌هاي همراه پرداخت نمايد.

شهزاد آريوبي وزير مخابرات و تکنالوجي معلوماتي در اين نشست خبري گفت که روند بايومتريک پرسونل معارف که براي هر کارمند 70 تا 120 افغاني هزينه خواهد داشت از روزهاي پس آغاز خواهد شد.

آقاي آريوبي افزود که پس از ختم پروسه ثبت بايومتريک پرسونل معارف با توجه به آن‌ که گوشي‌هاي همراه در سراسر کشور قابل دسترس است، آموزگاران از طريق شرکت‌هاي مخابراتي روشن، افغان بيسيم و سلام از اجراي معاش‌هاي‌شان اطلاع حاصل کرده و بدون دخالت معتمدين خواهند توانست از نزديک‌ترين نماينده‌گي بانک‌ها معاش دريافت کنند.

او، سيستم پرداخت معاش‌ها از طريق تيلفون‌هاي همراه را يک سيستم کم هزينه و موفق درمنطقه خوانده گفت که پيش از اين پروسه امتحاني اين سيستم در سه ولايت کشور به موفقيت اجرا شده است.

هم‌چنان ميرويس بلخي وزير معارف نيز تطبيق سيستم پرداخت معاشات آموزگاران از طريق تيلفون‌هاي همراه را يک گام اصلاحي در سکتور معارف عنوان کرد.

آقاي بلخي گفت که تاکنون به دليل برقراري سيستم‌هاي سنتي پرداخت معاش‌ها هم‌چون سيستم معتمدي معاشات سر وقت به دست‌رس آموزگاران و پرسونل معارف در نواحي دور دست نرسيده و درمسير به نام‌هاي مختلف پول‌هاي غير مجاز از آموزگاران دريافت مي‌شد.

او، سيستم سنتي معتمدي در اجراي معاش‌ را اصلاح پذير ندانسته گفت که وزارت  در صدد حذف تدريجي اين سيستم بر آمده و با تطبيق «مبايل مني» يا سيستم پرداخت معاش‌ها از طريق تيلفون مي‌خواهد روند اجراي معاشات آموزگاران را تسريع ببخشد.

آقاي بلخي ده سال پيش‌رو را که به گفته او، دهه معارف ياد شده است فرصتي براي بروز اصلاحات و معياري سازي معارف خوانده تاکيد کرد که برنامه‌هاي مختلف اصلاحي در اين وزارت روي دست گرفته خواهد شد.

وزير معارف هر چند از معياري نبودن معارف افغانستان در سطحي که کشورهاي همسايه قرار دارند انتقاد کرد اما گفت با سيستم تکنالوجيکي که امروزه وارده بازار شده، معارف افغانستان بدون آن که يک مسير طويل براي معياري شدن را بپيمايد مي‌تواند به توسعه دست يابد.

روند پرداخت معاش‌ آموزگاران که از چندي به اين‌سو بانکي شده است به دليل کمبود دست‌رسي مردم در ساحات دور دست به نماينده‌گي بانک‌ها سبب دخالت معتمدين در اين روند شده و با فساد و سکته‌گي‌هاي جدي مواجه است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید