انتخابات؛ فصل دروغ‌هاي بزرگ

 

نرگس اعتماد

نشست عمومي روز دوشنبه (23 ميزان) مجلس نماينده‌گان به دليل عدم حضور اعضاي هيأت اداري و بيشتر نماينده‌گان برگزار نشد.

پيش از اين، مجلس نماينده‌گان فيصله کرده بود که در جريان کمپاين‌هاي انتخاباتي فقط دوشنبه‌ها هفته‌ي يکبار نشست عمومي برگزار مي‌کند؛ اما نشست روز دوشنبه مجلس هم زير سايه کمپاين‌هاي انتخاباتي قرار گرفت و به دليل عدم حضور رييس، معاونان و اکثر نماينده‌گان برگزار نشد.

براساس اصول وظايف داخلي، نشست‌هاي عمومي مجلس تنها به رهبري رييس و معاونان آن برگزار شده مي‌تواند.

از مجموع 248 نماينده حدود 10 تا 15 تن از نماينده‌گان براي برگزاري نشست حاضر بودند؛ اما پس از حدود دو ساعت انتظار دوباره به خانه‌هاي شان بازگشتند.

برخي نماينده‌گان حاضر در صحن مجلس از عدم حضور رييس و معاونان براي برگزاري نشست عمومي انتقاد کردند.

حدود 90 درصد از نماينده‌گان کنوني مجلس دوباره نامزد انتخابات پارلماني هستند؛ بنابراين نماينده‌گان مجلسي که به دليل عدم حضور اعضا و هيأت اداري نتوانست نشست‌هاي روزانه‌اش را برگزار کند، مشغول طرح شعارها و دادن وعده هايي هستند که بايد با حضور آنها در «خانه ملت» عملياتي شوند.

آن‌ها از تعهد و تدين و تخصص و دفاع از حقوق مردم و صيانت مسوولانه از آرا و اعتماد آن‌ها و پايبندي به قانون اساسي و پرهيز از خيانت و معامله گري و فساد و قوم پرستي و پرداختن به منافع ملي مي‌گويند؛ همان وعده‌هايي که با عدم حضور شان در کرسي نماينده‌گي از مردم در خانه ملت، پيش از برگزاري هرگونه انتخابات، به خودي خود، نقض شده است.

در اين شکي نيست که تبليغات و کمپاين‌هاي انتخاباتي، حق مشروع هر نامزد انتخابات پارلماني است. آن‌ها مي‌توانند با استفاده از پيشرفته‌ترين و ابتکاري‌ ترين شعارها و وعده‌ها، آراي مردم را جلب کنند و به اين ترتيب، مقدمات پيروزي خود را در انتخابات پارلماني فراهم نمايند؛ اما اين امر، براي کساني که هم‌زمان نماينده برحال مردم در مجلس نماينده‌گان هستند و کساني که اين مسووليت را بر عهده ندارند، يک‌سان نيست.

به بيان ديگر، آن‌هايي که اکنون از امتيازهاي بزرگ نماينده‌گي پارلمان بهره مند اند، در برابر اين امتيازها، مسوول اند و بايد به تعهداتي که در قبال مردم و قانون اساسي بر عهده آن‌هاست، به درستي و تحت هر شرايطي عمل کنند.

اين در حالي است که تعطيلي مجلس به دليل عدم تکميل نصاب يا نداشتن آجندا، رويداد معمول، تلقي مي‌شود و تازه‌گي ندارد؛ بنابراين، مردم افغانستان، چگونه مي‌توانند به آن‌هايي اعتماد کنند که پيشتر امتحان شان را پس داده و در دوره نماينده‌گي و عضويت در مجلس نماينده‌گان، آشکارا تعهدات، وعده‌ها و شعارهاي پيشين خود را نقض کرده و ناديده گرفته اند و اکنون بار ديگر با همان دروغ‌ها و وعده‌هاي دروغين به صحنه بازگشته اند؟

تجربه‌هاي نااميدکننده چندين دوره پارلماني گذشته، حتا اين پرسش را به نامزدان و گزينه‌هايي سرايت مي‌دهد که پيش از اين، توفيق حضور در خانه ملت را نداشته اند و تازه به اين کارزار بزرگ، پيوسته اند.

صرف نظر از شعارها و وعده‌هايي که داده مي‌شود و حتا بدون توجه به سطح سواد و تحصيلات و تجربيات و تخصص نامزدهاي جديد انتخابات پارلماني، واقعيت اين است که هيچ تضميني وجود ندارد که پارلمان آينده، بهتر از پارلماني باشد که امروز به دليل عدم حضور اعضا و هيأت اداري، به ساده‌گي تعطيل مي‌شود.

در پارلمان کنوني افراد داراي تخصص و تحصيل و مدعي تعهد و تدين زيادي حضور دارند؛ اما نتيجه کار آن‌ها همان چيزي است که در رويداد ديروز مجلس نماينده‌گان شاهد بوديم.

با توجه به اين مسايل، پارلمان افغانستان، به چيزي مهم تر از انتخابات، ضرورت دارد و آن احياي جايگاه و اعتبار سياسي و حقوقي اين قوه مهم و نجات آن از مرداب فساد و معامله و خيانت و قاچاق و غيبت‌هاي نامؤجه و وهن آلود نماينده‌گان بي‌مسووليت و سودانديش و سوداگر است.

براي اين منظور، دايره صلاحيت‌ها و مسووليت‌هاي يک نماينده مجلس، نياز به بازتعريف جدي و اساسي دارد. اصول وظايف داخلي مجلس بايد از بنياد تغيير کند. حدود و ثغور مصونيت پارلماني که به پوششي براي جنايت و سوء استفاده و فساد نماينده‌گان بدل شده، بايد روشن شود. ميکانيزم‌هاي عملي قوي و جدي براي حضور و غيبت نماينده‌گان در نظر گرفته شود و حقوق، معاشات و امتيازات نماينده‌گان نيز بايد در سطح معقول و مبتني بر ميزان درجه رفاه و سطح اقتصاد مؤکلان باشد.

اين در حاليست در سال‌هاي گذشته بارها تشت رسوايي پارلماني‌ها به زمين افتاد و ده‌ها گزارش مبني بر استفاده جويي اعضاي شماري ازمجلس از صلاحيت‌هاي شان، همدستي با مافياي مواد مخدر، غصب جايدادهاي دولتي و مردمي، زورگويي، زير گرفتن مردم با موترهاي‌شان و… از سوي رسانه‌ها به نشر رسيد آن شمار ازاعضاي مجلس که در پيوند با اين موارد متهم بودند، خم به ابرو هم نياورند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید