13 ميليون نفر در افغانستان زير خط فقر به سر مي‌برند

 

بررسي‌هاي سازمان جهاني غذا نشان (WFP) حاکي از آن است که آمار  کساني که در افغانستان به غذا دست‌رسي ندارند از9 ميليون، به 13 ميليون تن افزايش يافته است.

زلتن مليسيک، رييس برنامه غذايي جهان در افغانستان، که روز سه شنبه (24 ميزان) در برنامة تجليل از روز جهاني غذا، در کابل صحبت مي‌کرد، گفت که در جريان سال 2018 ميلادي، در اکثر کشورهاي ناامن؛ جنگ‌هاي مسلحانه مصونيت غذايي و برنامه‌هاي جلوگيري از سوء تغذيه را با چالش‌هايي مواجه کرده است.

آقاي مليسيک هم‌چنان گفت که مبارزه با فقر در افغانستان نيز به دليل جنگ با چالش مواجه شده است. به گفته او، حوادث طبيعي، بي‌جاشدن، برگشت مهاجران از کشورهاي همسايه و خشک‌سالي از عواملي به‌حساب مي‌آيند که روي مصونيت غذايي و تغذيه تأثيرات منفي گذاشته است.

او گفت: «بر اساس آمار سروي غذا و امنيت؛ وضعيت زنده‌گي در افغانستان که امسال نشر شد، هشدار مي‌دهد که در طول سه سال گذشته، عدم مصونيت غذايي و تغذيه، از 9 ميليون تن به 13 ميليون افزايش يافته است».

آقاي مليسيک، هم‌چنان ، با اشاره به خشک‌سالي در افغانستان گفت که اين پديده، سبب شده است، تا 3.5 ميليون شهروند افغفانستان از لحاظ مصونيت غذايي، آسيب ببينند.

به گفتة او، امسال 119هزار تُن گندم از ذخاير استراتيژيک اين وزارت به افغان‌هاي آسيب‌ديده‌گان خشک‌سالي، بي‌جاشده‌گان و افراد نيازمند توزيع کرده است، هم‌چنان اين وزارت 60هزار تُن گندم را به صورت رايگان در اختيار برنامة خوراکه و زراعت ملل متحد، قرار داده است.

او، افزود: «70 فيصد قشر فقير در ساحات روستايي زنده‌گي دارند و زنده‌گي شان به زراعت و فعاليت‌هاي مرتبط به زراعت وابسته‌گي دارد. بنابر اين وزارت زراعت به خاطر رشد زراعت در اين راستا در شش محور اساسي که ما را به طرف مصونيت غذايي مي‌برد، اقدامات لازم نموده است».

به گفتة او، روي دست گرفتن برنامه‌هايي براي افزايش محصولات زراعتي، حمايت از کشاورزان، بلندبردن کيفيت غذايي، توجه به زنجيره‌هاي غذايي براي افزايش توليدات، معياري‌ساختن محصولات زراعتي و بازنگري پاليسي زراعتي با توجه به تغيير اقليم از اقدامات وزارت زراعت در راستاي مبارزه با گرسنه‌گي است.

خشک‌سالي در 20 ولايت افغانستان، نه تنها شهروندان اين کشور را از لحاظ معيشت آسيب زده؛ بلکه بر بنياد اطلاعات رسمي حکومت، 50 درصد محصولات زراعتي را نيز کاهش داده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید