اتاق تجارت: استندردهاي تدوين شده قابليت تطبيق را ندارند

 

اتاق تجارت و صنايع کشور مي‌گويد که بيشتر استندردهاي تدوين شده در اداره نورم و استندرد به دليل مطابقت نداشتن با شرايط عيني کشور تطبيق نمي‌شوند.

عتيق الله نصرت، رييس هيأت عامل اتاق تجارت و صنايع، روز سه‌شنبه (1 عقرب) در مراسم گرامي داشت از روز جهاني استندرد، نورم‌هاي تصويب شده در کشور را غير عملي خواند.

آقاي نصرت گفت که اکثر استندردهاي که از سوي اداره ملي نورم و استندرد در جريان سال‌هاي گذشته تدوين و تصويب شده است به دليل عدم مطابقت با شرايط عيني و عدم لحاظ ديدگاه سکتور خصوصي اجرايي نمي‌شوند. اداره ملي استندرد از سال 1382 به اين سو که ابتدا در چارچوب وزارت صنعت و تجارت و از سال 87 به بعد در چارچوب اداره مستقل ملي نورم و استندرد فعاليت مي‌کند، تاکنون تعداد 585 استندرد در بخش‌هاي مختلف و 6 کود را در بخش ساختماني تصويب کرده است.

اما رييس اتاق تجارت و صنايع کشور، نورم‌هاي ياد شده را فاقد ضمانت اجرايي خوانده بيان داشت که ديدگاه سکتور خصوصي در اين استندردها لحاظ نشده، نياز سنجي بازار در اين روند صورت نگرفته و اداره هماهنگ کننده براي اجراي اين استندردها تاکنون ايجاد نشده به اين دليل اکثر نورم‌هاي فوق از تطبيق باز مانده اند.

در همين حال سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري با اشاره به عملکرد 10 ساله اداره نورم و استندرد، کارکرد اين اداره را ناکافي خواند.

آقاي دانش گفت که با وجود ايجاد چارچوب حقوقي واضح براي اداره نورم و استندرد پس از تصويب قانون استندرد، موانع وچالش‌هاي استندرد سازي توليدات و خدمات در کشور تاکنون شناسايي نشده و پيشرفت لازم در اين بخش صورت نگرفته است.

به گفته او، حتا جلسات شوراي عالي استندرد که مي‌بايست روند استندرد سازي توليدات و خدمات را در کشور نظارت مي‌کرد تاکنون داير نشده اين مسأله سکته‌گي جدي در کار اداره نورم و استندرد کشور را نشان مي‌دهد.

او کمبود ظرفيت و امکانات مالي را دلايل اصلي عدم تحرک اداره نورم و استندرد کشور خوانده از رهبري اين اداره خواست که موانع و مشکلات را در اين سکتور شناسايي کرده و با هماهنگي بيشتر بين ادارات تخنيکي دخيل در روند استندرد سازي توليدات و خدمات، اداره را به تحرک بياورد.

با اين حال عبدالخالق بابر سرپرست اداره نورم و استندرد، تصويب 585 نورم در بخش‌هاي مختلف، ايجاد 6 کود ملي در بخش ساختماني و پيوستن اين اداره به چند سازمان بين‌المللي مربوط به استندرد را از دستآوردهاي چندين ساله اين اداره خواند. معياري نبودن روند توليدات و بسته بندي مواد صادراتي در کشور از چالش‌هاي مهم فرا روي سکتور صادرات محسوب مي‌شود، مانعي که جذابيت توليدات افغاني را در بازارهاي بين المللي با پرسش روبرو کرده است.

اتاق تجارت معياري شدن توليد و بسته بندي محصولات داخلي را عمده‌ترين راه‌کار بلند رفتن توان رقابتي اين محصولات در مارکيت بين المللي خوانده سکتور خصوصي را به توليد معيار تشويق  مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید