گزینه های جدید منطقوی امریکا در افغانستان

وزیر دفاع امریکا گفته است که آنها گزینه تازه برخورد با مسأله افغانستان را که معطوف به رویکرد منطقوی است روی دست دارند که رییس جمهور ترامپ پیشکش نمایند.
وزیر دافاع امریکا توضیحات نداده است که رویکرد منطقوی سیاست امریکا در قبال افغانستان چیست، اما آنچه معلوم و مشهود است که تداوم جنگ افغانستان ناشی از مداخلات پاکستان ، ایران و روسیه بوده وحلقه مداخله گر با تماس روسیه با طالبان وهمکاری میان آنها تکمیل شده است.
ایالات متحده امریکا که از سال دو هزار و یک به این سو مستقیم در مسایل کشور اشراف داشت و حمایت کشورهای اروپای غربی را نیز در پشت خویش احساس می‌کرد حالا با یک جبهه منطقه یی در افغانستان مواجه شده است.
در سال 2001 میلادی وقتی ارتش امریکا برای اضمحلال طالبان پا به افغانستان گذاشت کشورهای ایران، روسیه و هند و پاکستان از آن حمایت کردند و به صورت غیر رسمی حتا همکاری نمودند؛ در این میان پاکستان به جبر و اکراه حاضر همکاری شد در حالی که فدراتیف روسیه که حضور طالبان را در شمال کشور به ضرر خویش می دید با علاقه‌مندی کامل نیروهای ناتو در افغاستان خوش آمدید گفت.
هکذا ایران که مناسبات خوبی با طالبان نداشت و در یک همکاری منطقوی در کنار هند و روسیه از جبهه شمال به رهبر شهید احمد شاه مسعود حمایت می کرد مسرور بود که طالبان از کابل رانده شوند؛ زیرا دیپلومات های ایرانی توسط آنها در شهر مزار شریف کشته شدند. همچنان مذاکرات غیر رسمی که ایران با امریکا داشت دولت خاتمی پذیرفت که ارتش امریکا دولت طالبان را سقوط دهد.
چین هم در دوران مقاوت بیشتر سعی بر حفظ بی طرفی می کرد و چشم سوی سیاست پاکستان داشت، اما مخالفت جدی با حضور امریکا در افغانستان نکرد . این در حالی بود که مامورین عالی رتبه آن کشور ناخشنودی خویش از حضور امریکایی ها در افغانستان راپنهان نمی کردند.
درسال 2005 وقتی بنده درهمراهی برخی از مدیران رسانه های دولتی با والی سینکیانگ چین در شهر اورمچی داشتیم اسماعیل تولدای والی آن ایالت به صراحت گفت، امریکایی‌ها به بهانه تروریزم به افغانستان آمده اند تاجمهوری خلق چین را زیر نظر داشته باشند والی آن وقت سینکیانگ معتقد بود که گروه های تروریستی اسلامی توسط خود امریکا ایجاد شده تا برای حضور ارتش امریکا مجوز معقول باشد.
اما پس از شانرده سال حضور امریکا در افغانستان وضع منطقه در مواجه با حضور امریکا بسیار تغییر کرده است . در کل حلقه مداخله گر منطقه یی معتقد شده است که با همکاری استخباراتی و نظامی وحمایت از گروه نظامی مخالف نظام در افغانستان می توانند امریکا را مجبور به خروج سازند.
فدرایتف روسیه که دشمن طالبان محسوب می شد با حضور داعش در منطقه و در افغاستان مناسبات رسمی را با طالبان تأمین کردند سه سال قبل من و برخی از مدیران رسانه ها وقتی از ضمیر کابلوف در ماسکو خواستیم متوجه سیاست دوستی با پاکستان باشد . کابلوف گفت، روس ها مردم بسیار صمیمی و رفیق دوست اند، اما احمق نیستند این جمله کابلوف در همان وقت من را تکان داد چون کابلوف بر روابط گرم با اسلام آباد اعتراف کرد . این روابط بالاخره منجر تأمین رابطه با گروه طالبان شد و حالا شایعاتی وجود دارد که درولایت کندز طالبان توسط روس‌ها تمویل وتجهیز می گردد.
درگیری روسیه در خاورمیانه آنها را تشویق می‌کند که با امریکا در زمین افغانستان بازی کنند نامؤجه هم نیست که گروه چند هزار نفری داعش در ولسوالی بورکه ولایت بغلان فکر تسخیر آسیایی میانه را درسردارند وهمچنان نیروهای طاهریولداش در ولایت سرپل مرکز گرفته اند تا خود را به ازبیکستان برسانند.
ایرانی ها نیز شامل این اتحاد منطقوی ضد امریکا شده ودر سوریه در کنار روس‌ها ایستاده اند و آنها نیز با برخی از گروه های انشعابی طالب رابطه برقرار نموده وآنها را حمایت می نمایند. ایرانی هاهم نگران اند امریکایی ها غیر از سقوط طالبان اهداف دیگری را در منطقه دنبال می کنند که به یقین تضعیف جمهوری اسلامی ایران در دستور کار امریکا قرار خواهد داشت .
این نگرانی را حمله افراد داعش بر شورای اسلامی و مقبره خمینی تقویت بخشید آنها از بشارالسد به دلیل مذهبی و سیاسی حمایت کردند واکنون ایران خود آماج حملات تروریستی قرار دارد.
چین که از اول هم از حضور امریکایی ناراضی بود اکنون جنگ در خاور میانه شدت گرفته و در جنوب آسیا به سر جزیره تایوان در تقابل باسیاست امریکا قرار دارد می خواهد حد اقل برای دفاع از خود در میان زمین افغانستان بازی کند . حضور داعش در افغانستان وسربریدن دو شهروند چینی این نگرانی را شدت بخشیده است؛ لذا وزیر خارجه چین اعلام کرد که عنقریب به افغانستان خواهد آمد و این سفر با سفرهای گذشته او متفاوت خواهد بود.
معلوم نیست که آیا راهکار تازه ای برای افغانستان دارد و آیا می تواند دراین مورد کاری کند یاخیر. قبلاً نیز چین علاقه داشت که طالبان و دولت افغانستان صلح کنند تا زمینه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فراهم شود.
اما هندوستان که همیشه خواستار مبارزه با رقیب دیرینه اش با پاکستان می باشد در دهه گذشته خوب درخشید، پاکستان در تخریب افغانستان نقش فعال گرفت وهندوستان در بازسازی کشور کوشید، اما به این معنی نیست که هند فقط برای بازسازی افغانستان کارکرد بل در پاکستان هم در زمین افغانستان قرار گرفت وحتا جنگ نیابتی میان دوکشور ادامه دارد. هند می‌داند که طالبان در گرو اسلام آباد بوده و شبکه حقانی و سایر گروه های طالب به اشاره پاکستان می رقصند، لذا منافع هند تقاضا می کند که از دولت افغانستان حمایت نموده گروه های مخالف دولت پاکستان را حمایت مالی وسیاسی نماید و این نبرد کماکان جاریست.
در چین اوضاع واحوال وزیر دفاع امریکا استراتیژی منطقوی امریکا درافغاستان را طرح نموده می خواهد که امریکا براساس آن افغانستان فعالیت نماید . آنچه مبرهن است این خواهد بود که استراتیژی جدید امریکا بیشتر معطوف مقابله با کشورهای منطقه مخالف حضور نظامی امریکا در افغانستان خواهد بود.
در نتیجه می توان گفت که امریکا قصد خروج از افغانستان را نداشته بل می خواهد که در برابر روسیه، چین ،ایران و پاکستان سیاست تازه منطقوی را اعمال کند که شاید هند کماکان در امریکا خواهد بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید