معافيت جرايم مالياتي95 فيصد ماليه دهنده گان، تمديد گرديد

 

وزارت ماليه کشور اعلام کرده است که 95 درصد جريمه‌هاي مالياتي شرکت‌هاي تجاري در صورت تمديد جواز و پرداخت اصل باقي‌مانده ماليات، معاف خواهد شد.

عبدالله رقيبي، معين عوايد و گمرکات وزارت ماليه روز يکشنبه (6 عقرب) در يک نشست خبري در کابل از بخشيده شدن 95 درصد جريمه‌هاي مالياتي شرکت‌هاي تجاري خبر داد.

آقاي رقيبي گفت که براساس برنامه‌هاي جدي حکومت مبني بر حمايت از رشد سکتور خصوصي، طرزالعمل معاف 95 درصد جريمه‌هاي مالياتي شرکت‌هاي  تجاري تا آخر ماه قوس امسال روي دست گرفته شده است.

او، افزود که براساس اين برنامه بيش از 20 هزار شرکت تجاري که در جريان هفده سال گذشته باقيداري مالياتي داشته اند در صورت مراجعه براي پرداخت اصل ماليات و تمديد جواز، از پرداخت 95 درصد جريمه‌هاي مالياتي‌شان معاف مي‌باشند.

به گفته او، در اين روند حدود 20 ميليارد افغاني از جرايم مالياتي شرکت‌هاي تجاري از سوي دولت بخشيده شده و بالغ به 10 ميليارد افغاني باقيداري مالياتي اين شرکت‌ها به خزانه دولت ريخته خواهد شد.

معين عوايد وزارت ماليه دو ماه پيشرو را آخرين مهلت براي برخورداري شرکت‌ها از اين فرصت حمايتي دولت خوانده افزود که تنها شرکت‌هايي خواهند توانست از اين امتياز بهرمند شوند که در دوماه پيشرو به منظور تاديه ماليات و تمديد جواز به وزارت ماليه مراجعه کنند.

عبدال‌حبيب زدران رييس عوايد وزارت ماليه معاف جرايم مالياتي شرکت‌هاي تجاري را برنامه اي خواند که به هدف حمايت از سکتور خصوصي و تشويق براي ماليه دهي روي دست گرفته شده که تاکنون بيش از 8 هزار شرکت تجاري از اين برنامه بهره گرفته اند.

او، گفت که حکومت همچنان به منظور حمايت بيشتر از توليدات داخلي، 50 درصد ماليات شرکت‌هاي توليدي را کاهش داده است.

آقاي زدران، شرکت‌هايي را که با وجود برنامه‌هاي حمايتي ياد شده براي تاديه ماليات و تمديد جوازشان  حاضر نمي‌شوند به لغو جواز، ممنوع الخروجي و معرفي به ارگان‌هاي عدلي و قضايي هشدار داد.

از سويي‌هم، خان جان الکوزي معاون اتاق تجارت و صنايع، برنامه معافيت 95 درصد جرايم مالياتي شرکت‌هاي تجاري از سوي دولت را اقدام نيک در حمايت از سکتور خصوصي خواند.

آقاي الکوزي گفت که با اجراي اين برنامه هزاران شرکت تجاري و توليدي که در ساليان گذشته به دليل جرايم مالياتي از کار افتاده بودند دوباره به کار آغاز کرده و توليدات داخلي را رونق بيشتر خواهد داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید