ارزگان خاص؛ نسل‌کشي يا منازعه قومي؟

 

نرگس اعتماد 

ارگ رياست جمهوري، پس از چندين روز سکوت و بي‌تفاوتي در قبال نسل‌کشي در ارزگان توسط افراد گروه طالبان، با صدور حکمي از تشکيل و اعزام يک هيأت به منظور حل اين «منازعه قومي» خبر داد.

اشرف غني؛ رييس جمهوري با صدور حکمي براي تشکيل هيأت حل منازعه، فاجعه جاري در ارزگان را «منازعه ميان اقوام» خوانده و گفته است که به منظور بررسي و حل منازعه اخير ميان اقوام در ولايت ارزگان، هيأتي را به رهبري اسدالله فلاح؛ مشاور رياست جمهوري در امور حل منازعات توظيف کرده است.

در حکم رياست جمهوري آمده است که اين هيأت مؤظف است که چگونه‌گي وقوع منازعه را ريشه يابي و به حل آن اقدام نمايد. سپس يافته‌ها و گزارش اجراأت خويش را با طرح مشخص پيشنهادي به رياست جمهوري تحويل دهد.

واکنش ديرهنگام و با تعلل و تأخير رياست جمهوري به تنهايي همه چيز را توضيح مي دهد؛ اما ماهيت رويکرد ارگ نسبت به فجايع تکان دهنده ارزگان، پرده از رازها و واقعيت‌هاي پشت پرده اين وضعيت هولناک و دردآور برمي‌دارد و نشان مي‌دهد که ميان کساني که در ارزگان، مشغول سلاخي بي رحمانه زنان و کودکان هزاره هستند و آن‌هايي که در ارگ رياست جمهوري و وزارت دفاع، وزارت امور داخله و امنيت ملي و پايگاه‌هاي ناتو و غول‌هاي رسانه‌يي غربي نسبت با اين رويدادها با بي تفاوتي و سکوت و تماشاي توجيه ناپذير، برخورد مي‌کنند، فرق زيادي وجود ندارد.

عجيب نيست که ارگ رياست جمهوري، هزاران عکس تکان دهنده و وحشتناک از کشتارهاي فجيع مردم بي گناه هزاره‌ها به ويژه پيکرهاي بي جان زنان و کودکان مظلوم آن ولايت را نديد و نسبت به آن، هيچ واکنشي نشان نداد.

اين کاملن قابل انتظار بود که وزارت داخله به عنوان يک نهاد عريض و طويل امنيتي، چندين روز پس از آغاز فاجعه، حتا نسبت به ماهيت رويداد، با وقاحت، ابراز بي اطلاعي کرد و بعدتر در عذري بدتر از گناه، اين موضع گيري خود را به اختلاف سليقه‌يي با وزارت دفاع، نسبت داد و به اين ترتيب، نهادهاي مهم و معتبر امنيتي در کابل، دست روي دست گذاشتند تا تروريستان وحشي و خون آشام طالبان، ده‌ها زن و کودک ارزگاني را يا با قساوتي وصف ناپذير از دم تيغ بگذرانند و يا آنان را مستقيمن به مثابه اهداف مسلم جنگي،‌ به گلوله ببندند و هزاران نفر ديگر را در سوز و سرماي توان‌فرساي مناطق مرکزي، از خانه و کاشانه خود، آواره کوه و بيابان کنند و روستاهاي شان را يا به عنوان غنيمت جنگي به تاراج ببرند و يا به آتش بکشند.

همه اين‌ها از نظر ارگ رياست جمهوري يک «منازعه قومي» ساده است که بايد از طريق هيأت حل اختلاف،  حل و فصل شود!

در اين ميان، زنان و کودکاني که با قساوت،‌ قصابي شده اند، هرگز مهم نيستند. جنايت‌کاران حتمن روزي با لنگي و چپن مورد تکريم قرار خواهند گرفت و «اعزاز» خواهند شد!

با اين حال، ارگ ببيند يا نبيند، وزارت داخله خبر داشته باشد يا نداشته باشد، وزارت دفاع، تماشا کند يا نکند، ناتو و امريکا از کنار آن به ساده‌گي و با سکوت بگذرند يا نگذرند، رسانه‌هاي غربي آن را بازتاب بدهند يا ندهند، در ارزگان يک نسل کشي تمام عيار در جريان است. کساني که معتقد اند اين يک منازعه قومي صرف است، بدون ترديد، عمدي و آگاهانه دروغ مي‌گويند و مي‌خواهند خود را از معرض داوري بي رحمانه نسل امروز و نسل هاي آينده، تبرئه کنند؛ اما تاريخ، از کنار اين جنايت‌هاي هولناک،‌ هرگز نخواهد گذشت و از آن چشم‌ پوشي نخواهد کرد.

صدها عکسي که اين روزها سراسر شبکه‌هاي اجتماعي را فراگرفته و از آن‌ها به عنوان سند جنايت طالبان تروريست و بقاياي عبدالرحمان سفاک در ارگ و وزارتخانه‌هاي زيرمجموعه آن، استفاده مي‌شود، در حافظه تاريخ ثبت خواهند شد و روزگار غم انگيز امروز ارزگان، به عنوان يکي از بدترين انواع جنايت عليه بشريت با رويکردهاي نژادپرستانه و فاشيستي قبيله گرايان وحشي و خون‌خوار، به رسميت شناخته خواهد شد.

خون کودکان و زنان مظلوم ارزگاني که در سايه سکوت ارباب ارگ و انفعال نفرت انگيز رهبران عليل و ذليل قومي هزاره، سلاخي مي‌شوند، روزگاري دامن عوامل اصلي اين جنايت‌هاي تکان دهنده را در بالاترين مدارج قبيله و قدرت خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید