رييس جمهور: دامنة اختلاف ميان رهبران حکومت گسترش بيشتر يافته است «اين گز و اين ميدان» بياييد يک پروژه 500 ميليون دالري را اجرا کنيد

محمد اشرف غني که در روزهاي گذشته مورد انتقاد شخصيت‌هاي عمده سياسي از جمله جنرال عبدالرشيد دوستم، معاون اول رييس جمهور، محمد محقق معاون دوم، رياست اجراييه و عطا محمد نور والي ولايت بلخ قرار گرفته است، از آنان خواسته است تا پيشنهاد اصلاحاتي خود را بياورند.
او با بازگويي ضرب‌المثل افغاني اين گز و اين ميدان گفت، تمام کساني که انتقاد دارند بيايند و يک پروژه 500 ميليون دالري را اجرا کنند و با يک پيشنهاد واضح بيايند که در دو ولايت چطور تغييرات مي‌آورند و با بخش خصوصي، علما و جوانان افغانستان بنشينند.
آقاي غني در جواب به اين اعتراض‌ها گفت: آيا وضعيت و سياست محدود به دو انگشت باشد قابل دوام است؟ و يا اين‌که تمام مردم افغانستان بايد در سياست شريک باشند.
او گفت که تا پيش از اين، هرگز تصاميم به صورت مشارکتي همانند آنچه که در دوران حکومت او بوده، گرفته نشده بود. رييس جمهوري افغانستان گفت که تمام تصاميم در شورايي گرفته شده که همه در آن مشارکت دارند و افزود افغانستان داراي نظام مشارکتي است.
اشرف غني گفت که اگرسخن از اصلاحات است، خود او ريکارد دار آن است و افزود تمام دارايي خود را با منبع آن ذکر کرده‌ام و تمام کساني که وارد سياست مي‌شوند بايد اين کار را بکنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید