شورای علمای افغانستان! پاسخ اشرفی را بدهید

 

سید مکارم

پس از کشته شدن مولانا سمیع‌الحق رهبر فکری طالبان که از سوی شبکه استخبارات پاکستان حمایت می‌شد و مدارس پاکستانی را به مراکز تربیه تروریستان مبدل کرده و منطقه را به آشوب کشانیده بود، برخی از عمال و مزدوران نظامیان پاکستانی در افغانستان که سال‌ها برای آن کشور علنی و مخفی جاسوسی کرده اند در رابطه به کشته شدن سمیع‌الحق که همواره ریختاندن خون انسان‌های بی‎‌گناه را در کشورما توجیه شرعی و تروریستان و آدم کشان را تشویق به ادامه جنگ زیرنام جهاد کرده است، غم شریکی نشان داده اند و از قتل این مولانای ساخت انگلیس که در بدنام سازی دین مقدس اسلام همواره تلاش شیطانی نموده است، اظهار همدردی کردند.

پس از کشته شدن سمیع‌الحق که بیشتر مردم افغانستان شادمان شدند، اجنتان استخبارات پاکستان که زیرنام رییس شورای علما و دیگر سمت‌های دینی و اجتماعی در آن کشور فعال استند، احساسات و نیات درونی شان را علنی کردند و بر ادامه جنگ در افغانستان تأکید نمودند.

اظهارات غیر مسوولانه طاهراشرفی رییس به اصطلاح شورای علمای پاکستان پس از حادثه مردار شدن سمیع‌الحق، بیشتر نهادها و مردم افغانستان را بر انگیخت تا در برابر مولاناهای ساخت انگلیس در پاکستان موضع بگیرند و مداخله آشکار آنها در امور کشور ما را تقبیح کنند.

اما با تأسف شورای علمای افغانستان در مورد این اظهارات طاهراشرفی که از  آن بوی‌خون می‌آید. خاموشی اختیار کرد و تا حال در رابطه موضع روشن ندارد.

به همین منظور بود که مجلس نماینده‌گان افغانستان روزدوشنبه چهاردهم عقرب خاموشی شورای علمای افغانستان را در مورد اظهارات طاهراشرفی به شدت انتقاد کرد و برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان خواهان لغو شورای علمای افغانستان شدند.

ما نیز این خاموشی ذلت‌بار شورای علمای افغانستان را که برخی اعضای آن از سوی حکومت و مالیه مردم امرار معاش می‌کنند و امتیازات بسیار به‌دست می‌آورند، محکوم می‌کنیم و از این شورا می‌خواهیم که در برابر منافع مردم سکوت اختیار نکنند و موضع و نظرشان را روشن سازند.

شورای علمای پاکستان که ابزاری در دست نظامیان آن کشور است همواره برنامه‌های خصمانه شبکه استخبارات پاکستان (I.S.I) را در افغانستان، حمایت می‌کند و در برابر این شورا که به قول احمدالله‌مؤحد عضو مجلس نماینده‌گان، «فحشا و توهین به پیامبر اسلام در پاکستان را نادیده می‌گیرند ولی جهاد در افغانستان را یک مسوولیت دینی تلقی می‌کنند» باید ایستاده‌گی صورت بگیرد و این مهم بیشتر متوجه شورای علمای افغانستان است که باید قاطعانه در برابر اظهارات شیطانی ملاهای پاکستانی قرار بگیرند ونیات و مقاصد شوم آن‌ها را بر ملا سازند.

اگر شورای علمای افغانستان به هر  دلیلی که باشد نتواند این مسوولیت دینی خویش را انجام دهد باید همه با مجلس نماینده‌گان افغانستان هم‌صدا شوند و بگویند که شورای علمای افغانستان باید لغو شود!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید