خواب‌گاه دانشگاه بغلان به پایگاه نظامی تبدیل شده است

 

کار ساخت خواب‌گاه سومی پسرانه دانشگاه بغلان در ساحه حسین خیل شهر پلخمری در حالی روز سه شنبه (۱۵عقرب) آغاز شد که یکی از خواب‌گاه‌های دیگر در این همین منطقه در داخل دانشگاه، یک پایگاه نظامی است. این خواب‌گاه در حالی قرار است ساخته شود که پیش از این نیز دو خواب­گاه دیگر برای این دانشگاه در همین منطقه ساخته شده و به دلیل موجودیت نیروهای امنیتی در یکی از این خوابگاه‌ها، دانشجویان حاضر نشده اند در آن‌ها زنده‌گی کنند.

سید جان ساطع رییس دانشگاه بغلان به خبرگزاری “هشدار” گفته است، این خواب­گاه با هزینه ۲۶ میلیون و ۲۴۵ هزار افغانی از کمک‌های کشور هندوستان در دو منزل ساخته می­شود و گنجایش ۲۰۰ دانشجو را در یک زمان دارد.

از دو خواب‌گاه دیگر دانشگاه بغلان، یکی از آن‌ها تبدیل به یک مرکز نظامی شده است و شماری از سربازان امنیتی که مسوولیت تأمین امنیت شاهراه کابل – بلخ در منطقه بغلان را دارند، در آن مستقر هستند.

حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه بغلان، اکنون تبدیل به یک درد سر جدی و تهدید فوق العاده برای دانشجویان شده است. پیش از این نیز یکی دانشجویان در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی کشته شده بود.

عمده ترین دلیلی که تا هنوز دانشجویان حاضر نشده اند به این دو خواب‌گاه بروند، نیز حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه و در یکی از خوابگاه‌ها دانشجویان خوانده می‌شود.

این دو خواب­گاه و خواب‌گاه جدید که قرار است ساخته شود، در منطقه حسین خیل شهر پلخمری قرار دارند. جای که هم‌واره گروه طالبان در آن‌جا حضور پیدا کرده و با نیروهای امنیتی درگیر می‌شوند.

عبدال‌واحد لیاقت معاون دانشگاه بغلان گفته است، حضور نظامیان در محوطه دانشگاه بغلان در منطقه حسین خیل برای دانشجویان و استادان دانشگاه دردسر ساز شده است. به گفته او مسئله بیرون شدن نظامیان از این دانشگاه در نشست اداری ولایت بغلان فیصله شده است؛ اما تا هنوز این نیروها دانشگاه بغلان را ترک نکرده اند.

دانشگاه بغلان دارای هفت دانشکده می­باشد که از این میان دانشکده‌های انجنیری، اقتصاد، ژورنالیزم و ادبیات در منطقه نا امن حسین خیل موقعیت دارد.

در جریان یک سال گذشته، بارها این منطقه شاهد درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. دانشجویان این دانشکده‌ها حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه را بزرگ ترین تهدید و مشکل عنوان می‌کنند و تأکید دارند که عمده ترین دلیلی که آن‌ها تا هنوز حاضر نشده اند به خواب‌گاه بروند، حضور نیروهای امنیتی در داخل دانشگاه و در یکی از خواب‌گاه‌ها است.

به گفته مسوولان دانشگاه بغلان، خواب‌گاه جدیدی که قرار است ساخته شود در ۱۸ ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

دانشگاه بغلان حدود ۵۵۰۰ دانشجو دارد که از این میان ۲۴۰۰ تن آنان مستحق زنده‌گی در خوابگاه‌ها هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید