پروژه‌هايي که براي چندين بار توسط اشرف‌غني افتتاح شدند

 

شماري از منتقدان حکومت مدعي اند که رهبران حکومت وحدت ملي براي سرپوش گذاشتن به ناکامي‌هاي شان، برخي پروژه‌ها و برنامه‌ها را براي چندمين بار افتتاح کرده‌اند.

آنان مي‌گويند، رهبران حکومت با نزديک شدن پايان دوره کاري‌شان مي‌خواهند تا با بزرگ نمايي کارکردشان وارد مبارزات انتخاباتي آينده شوند.

دوکتور سيد مخدوم رهين، وزير پيشين وزارت اطلاعات و فرهنگ که چندي پيش در نشستي در پيوند به افتتاح صندوق حمايت از ژورناليستان صحبت مي‌کرد گفت که اين صندوق براي چندين دور از سوي حکومت افتتاح و بازگشايي شده است.

او گفت که صندوق حمايت از ژورناليستان در دور اول حکومت پنج ساله رييس جمهور حامد کرزي ايجاد شد و سپس براي مدتي به رکود رفت و دوباره به فعاليت آغاز کرد، اما رهبري حکومت در اين اواخر صندوق فعال حمايت از ژورناليسان را دوباره افتتاح کرده است.    وزير پيشين اطلاعات و فرهنگ گفت که پيشتر شوراي هنرمندان ايجاد شده بود و عملن فعاليت مي‌کرد، اما حکومت اين شورا که عملن فعال بوده است را بار ديگر ايجاد کرده است.

او درجه اول شدن ولايت غزني را نيز يکي از اين موارد دانسته گفت که در زمان حکومت آقاي کرزي براساس پيشنهاد باشنده‌گان اين ولايت و بنا بر پايتخت تمدن اسلامي شناخته شده اين ولايت، غزني به ولايت درجه اول عملن ارتقا کرد، اما در اين اواخر دوباره رهبري حکومت اين ولايت را ارتقاي درجه داده است.

ميثم احساني، فعال مدني به خبرگزاري «جمهور» مواردي از افتتاح دوباره پروژه‌هاي زير بنايي توسط رييس جمهور در برخي ولايت‎ها از جمله، پکتيا و بلخ را برشمرده آن را تلاش رييس جمهور براي پردست‌آورد جلوه دادن حکومت و نوعي کمپاين انتخاباتي خواند.

آقاي احساني گفته است، حکومت با اين اقدام‌هاي عوام فريبانه در تلاش است تا حمايت مردم را براي آمدن دوباره به قدرت کسب کند، اما مردم فريب اين اقدام‌هاي حکومت را نخواهد خورد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید