امرالله صالح: اعضاي پارلمان آينده از سوي ارگ انتصاب مي‌شوند

 

رييس پيشين امنيت ملي کشور مي‌گويد،  اطلاع مؤثق از چندين منبع به دست آورده که نشان مي‌دهد افراد نزديک به رييس جمهور غني در تماس با شماري از نامزدان پارلماني گفته‌اند که نتايج انتخابات را آنان تعيين مي‌کنند.

امرالله صالح، رييس پيشين امنيت ملي کشور مدعي شده است که سلام رحيمي رييس دفتر و داکتر فضلي دستيار آقاي غني از شماري از نامزدان پارلماني خواسته‌اند که براي کاميابي‌شان به دفتر آنان در  وزيرمحمد اکبر خان شهر کابل مراجعه کنند.

آقاي صالح در صفحه فيسبوکش نوشته است: «طبق اطلاع مؤثق از چندين منبع؛ از دفتر سلام رحيمي رييس دفتر رييس جمهور و داکتر فضلي يکي از دستياران رييس جمهور به شماري از نامزدان انتخابات پارلماني تيلفون مي‌شود و به آن‌ها گفته مي‌شود که اصل فيصله را ما انجام مي‌دهيم. اگر مي‌خواهيد که وکيل شويد بايد به دفتر ما در وزيرمحمد اکبرخان بياييد.»   او، تاکيد کرده است: « تا حال با شمار زيادي از آدم‌هاي متزلزل که فکر مي‌کنند به خاطر وکيل شدن به هر در بايد سر بزنند و شماري هم که فکر مي‌کنند بايد هر نوع توهين و ذلت را بخاطر احراز کرسي متقبل شوند ملاقات نموده اند.

فعاليت‌هاي شرم آور ازين نوع و مداخله مستقيم سياسي در امور انتخابات اعتبار کميسيون و فيصله آن را بي حيثيت و لکه دار ساخته است. توقف دهيد.

اين گفته‌ها در حالي مطرح مي‌شود که محمد موسي جناب يک عضو مجلس نماينده‌گان مدعي شده است که خريد و فروش چوکي‌هاي مجلس آينده در سراي شهزاده کابل ادامه دارد.

آقاي جناب گفت که نامزدان انتخابات پارلماني و اشخاص رابط اعضاي کميسيون‌هاي انتخاباتي در سراي شهزاده کابل مصروف معامله بر سر راهيابي به گونه غير قانوني در پارلمان آينده هستند.

پيش از اين، کميسيون‌هاي انتخاباتي در رسانه‌ها گفته اند که هيچ کسي از آنان نماينده‌گي نمي‌توانند.

کميسيون انتخابات ضمن رد ادعاي معامله پولي در انتخابات پارلماني از نامزدان خواسته است که فريب چنين اشخاصي را نخورند.

اين کميسيون هم‌چنان از نهادهاي امنيتي کشور خواسته است که افراد معامله گر را شناسايي و زير تعقيب قرار دهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید