به همکاري جمعيت هلال احمر افغاني 107 کودک مصاب به سوراخ قلب به شفاخانه‌ها معرفي شد

جمعيت هلال احمر افغاني روز گذشته برنامه معرفي 107 تن از کودکان مصاب به سوراخ قلب را به شفاخانه هاي تخصصي داخلي و خارجي به رسانه ها روشن ساخت.
دکتور نيلاب مبارز سکرترجنرال جمعيت هلال احمر افغاني روز گذشته طي يک کنفرانس خبري در پيوند به معرفي اين کودکان گفت، جمعيت هلال احمر افغاني از اخير سال 1388 هجري خورشيدي برنامه تداوي مريضان سوراخ قلب ولادي را در سراسر کشور روي دست گرفته است. اين پروژه بيشتر متمرکزبه تداوي جراحي آفات ولادي قلبي ازنوع آفات ساده، مغلق وحتا آفات ضميموي ديگر مي‌باشد.
دکتور مبارز افزود، کودکان بيمار بر اساس دريافت هاي معاينات ايکو کارديو گرافي شامل لست تداوي مي‌گردند و سپس بر اساس نوبت و استعجاليت مريضي شان، جهت تداوي به دو شفاخانه داخلي ( اميري کمپلکس و FMIC) و چهار شفاخانه کشور هندوستان ( مکس، فورتس، Care ، آرتمس) معرفي مي‌شوند.
وي افزود، جمعيت هلال احمر افغاني تا اکنون بيشتر از 12000 کودک مصاب به بيماري سوراخ قلب را راجستر نموده است که از اين تعداد 5700 نفر تداوي شده اند و متباقي منتظر تداوي استند.
به گفتة سکرترجنرال جمعيت هلال احمر افغاني، اين اداره از شروع سال جاري تا اکنون به تعداد 466 مريض را از طريق شفاخانه هاي مذکور تداوي نموده است و قرار است 107 کودک ديگر به شفاخانه هاي داخلي و خارجي جهت تداوي معرفي گردندکه از اين جمع 157 کودک به شفاخانه اميري،88 کودک به شفاخانه FMIC، 47کودک به شفاخانه فورتس،71 کودک به شفاخانه CARE، 103 مريض به شفاخانه آرتمس، جهت معالجه فرستاده شده اند و مريضاني که قرار است امروز به شفاخانه ها معرفي شوند مربوط به30 ولايت کشور مي باشند که تداوي اين کودکان به طور اوسط 321000 دالر امريکايي هزينه خواهد داشت اما با توجه به چگونگي مريضي کودکان اين رقم قابل تغيير مي‌باشد.
دکتور مبارز اضافه داشت، نکته مهم و اساسي اين است در حال حاضر 6300 کودک بيمار منتظر تداوي هستند و اين گراف روبه افزايش است. متأسفانه کساني‌که بيماري شان جدي تر است 30 درصد شان زنده‌گي خود را از دست مي‌دهند. جمعيت هلال احمر افغاني به تنهايي نمي‌تواند اين 6300 کودک را در مدت زمان لازم تداوي نمايد؛ زيرا منابع مالي کافي براي تمويل اين برنامه نزد اين نهاد وجود ندارد لذا ما صدا و پيام اين کودکان را به دولت، تجار ملي، سرمايه داران و نهاد هاي ملي و بين المللي مي‌رسانيم تا در اين عرصه با جمعيت هلال احمر افغاني همکاري نمايند و در يکي از بزرگترين فعاليت هاي خيريه اشتراک نمايند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید