يک هزار خانواده بغلاني به پروژه ترويج مرغداري شامل شدند

يک هزار خانواده شامل پروژه ترويج مرغداري وزارت زراعت آبياري و مالداري در ولايت بغلان شدند که از جملة آن 500 خانواده آن در ولسوالي دوشي و 500 خانواده ديگر آن در ولسوالي بغلان مرکزي مي باشند.
داکتر منيرقاسمي کارمند بخش ترويج مرغداري پروژه ملي باغداري و مالداري در زون شمال گفت: اين برنامه توسط انجوهاي قراردادي که همراه با پروژه ملي باغداري و مالداري همکاري دارند به مدت 18 ماه پيش برده مي شود و کارمندان بخش ترويج مرغداري به طور متواتر از آن نظارت خواهند کرد.
دربرنامه جديد که براي خانم ها در ولايت بغلان از سوي پروژه ملي باغداري و مالداري روي دست گرفته شده ,براي هرخانواده 30 قطعه مرغ تخمي نوع گولدين,300 کيلوگرام مواد خوراکه,دو عدد دانه خور,دو عدد آب خور کلان,يک عدد ذخيره آب 250 ليتره,يک عدد دروازه فليزي,چهار متر جالي و مقدار ادويه جات و واکسين را توزيع کردند.
گفته مي شود، اين برنامه مخصوص براي خانم ها مي باشد که در دوبخش مرغ‌هاي گوشتي و تخمي فعاليت دارد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید