باشنده‌گان هرات حملات طالبان بالاي ارزگان و جاغوري را محکوم کردند

 

شماري از باشنده‌گان ولايت هرات به حمايت از مردم ارزگان و جاغوري که در پي‌حمله‌هاي تهاجمي گروه طالبان مجبور به ترک خانه و منطقه شان شده اند، دست به اعتراض زده و حملات طالبان بالاي غير نظاميان را محکوم کردند.

مرتضي رفيق دوست، يکي از مسوولان برگزاري اين گردهمايي مي‌گويد: «مردم بي دفاع ولايت غزني و ارزگان کشته مي‌شوند، اما حکومت فقط نظاره گر مي‌باشد.»

به گفته وي، دولت بايد طالبان را به طور عملي و جدي از اين مناطق بيرون کند.  او، حملات طالبان را وحشيانه خواند و از تمام شهروندان کشور خواست که به حمايت از مردم ولايت غزني و ارزگان صداي‌شان را بلند کنند.

آقاي رفيق دوست به حکومت هشدار مي‌دهد که اگر دولت به خواست‌هاي مردم توجه نکند، به نافرماني‌هاي مدني دست خواهند زد.

مسوول برگزاري اين گردهمايي از جامعه جهاني و سازمان ملل متحد مي‌خواهد که جلو حمله‌هاي وحشيانه طالبان را بگيرند.

در همين حال عبداالغفور سيقان ، يکي از معترضان بيان داشت که تا حال کاري را که دولت کرده همه عوام فريبي بوده است .

به گفته او، دولت به جاي کمک براي مردم وحشت آفريده است و اين مي‌تواند پيامدهاي بدي را داشته باشد.

آنان به حکومت هشدار مي‌دهند که قضيه را جدي بگيرند و در غير آن صورت بايد منتظر واکنش آنان بود.

از مدتي به اين طرف است که حمله‌هاي گروه طالبان بالاي مردم ارزگان و جاغوري شدت گرفته است که در پي اين حمله‌ها ده‌ها غير نظامي کشته و زخمي شده و صدها خانواده نيز مجبور به ترک خانه‌هاي شان شده اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید