انتقاد تند رييس جمهور از اجراي ترفيع فوق العاده براي 7 هزار منسوب وزارت امور داخله

 

وزير امور داخله مي‌گويد که در سه سال گذشته به هفت هزار منسوب وزارت داخله به شکل فوق العاده ترفيع داده شده است.

ويس احمد برمک وزير امور داخله مي‌گويد که ترفيع اين افسران پوليس از طريق وزارت داخله طوري اجرا شده که با انتقاد تند رييس جمهور مواجه شده است.

آقاي برمک افزود، رييس جمهور غني به اين دليل به شدت وزارت امور داخله را زير فشار و پرسش قرار داده و خواستار ارايه اسناد شده است.

به گفته او، هم اکنون وزارت امور داخله مصروف جمع آوري اسناد و تثبيت اين افسران است، تا به رياست جمهوري اسناد ارائه کند که ترفيع اين افسران بي‌مورد و غير قانوني نيست.

او تصريح کرد که يک هيأت مصروف جمع آوري اسناد و حل اين چالش با رياست جمهوري است.

او تأکيد کرد که اگر اسناد کافي جهت تثبيت اين افسران ارايه نشود، احتمالن آقاي غني ترفيعات اين افسران را لغو کند.

آقاي برمک که در نشست عمومي مجلس نماينده‌گان صحبت مي‌کرد، هم‌چنين از موجوديت فساد و سوء استفاده از صلاحيت‌هاي وظيفه‌‌يي در چوکات پوليس نيز به شدت انتقاد کرد و تأکيد ورزيد که اين مسأله در وزارت داخله به يک چالش مبدل شده است.

او، بدون گرفتن نام از کسي، گفت: «يک افسر بلند رتبه اين وزارت که هم اکنون نيز پرونده‌اش در حال بررسي است از پول اختلاس‌هاي که انجام داده 3 خانه مفشن در کابل خريده است در حالي من که وزير داخله هم هستم خانه شخصي ندارم.»

پيش از اين نيز محمد اشرف غني، وزارت داخله را قلب فساد خواند و بر بررسي‌هاي جدي در اين مورد تأکيد کرده است.

برخي افسران وزارت داخله به اختلاس از اعاشه و مصارفي که براي تأمين امکانات براي سربازان پوليس اختصاص داده شده، متهم اند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید