به منظور تأمين امنيت، يک «شوراي نظامي مردمي» در سرپل ايجاد گرديد

 

پس از گسترش نا امني‌ها و تحرکات گروه طالبان در مسير شاهراه سرپل- جوزجان، باشنده‌گان ده روستا به‌شمول پائين کينت مرکز سرپل، به حمايت از نيروهاي امنيتي سلاح برداشته يک شوراي نظامي مردمي را ايجاد کردند.

عبدالقادر آشنا والي سرپل که در جمعي از باشنده‌گان ولايت سرپل صحبت مي‌کرد، ايجاد اين شوراي مردمي را يک گام مثبت براي تأمين امنيت منطقه عنوان کرد.

والي سرپل گفت: «حکومت محلي ولايت سرپل از شما مردم حمايت مي‌کند. اين جاي خوش‌بختي است و پس از ايجاد اين شورا در منطقه و ديگر ولايت هاي هم‌جوار هم شما الگو باشيد.»

باشنده‌گان سرپل از حکومت مرکزي نيز مي‌خواهند تا براي حمايت اين نيروها از هيچ گونه کمک در قسمت تجهيز و اکمالات دريغ نورزد.

تاج محمد خراساني عضو پارلمان جوانان افغانستان در سرپل به نماينده‌گي از باشنده‌گان منطقه پائين کينت سرپل گفت: «مردمان ده روستا به‌خاطر مقابله با مخالفان مسلح دولت خود جوش سلاح برداشته‌اند تا در مقابل هر نوع تهديدات امنيتي ايستاده‌گي نمايند.»

حاجي محمد حسين مهدوي فرمانده خيزش‌هاي مردمي در محل گفته است، ايجاد اين شوراي نظامي براي تأمين امنيت محل بسيار مؤثر است.

او، از حکومت مرکزي مي‌خواهد، تا در هر شرايط دشوار آن‌ها را حمايت کند.

«اگر پسر قوماندان است، بچه آمر است و يا بچه شهيد است هر کدام شان تا به حال منطقه و محل شان را حفظ کرده امنيت خود شان را گرفتند و پس از اين هم من اطمينان مي‌دهم هيچ وقت طالب و يا کدام گروه ديگرمنطقه ما را ناامن کرده نمي‌توانند. ما خرد و کلان در مقابل آن ايستاده هستيم.»

اين نخستين بار است که نيروهاي خيزش مردمي تحت نام شوراي نظامي مردمي در ده روستا با تشکيل يک صد نفر به حمايت رياست امنيت ملي سرپل ايجاد و حمايت شان را از نيروهاي امنيتي در چوکات نظامي اعلام کردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید