وزارت معارف: تا دو سال ديگر 30 هزار آموزگار زن استخدام مي‌شود

 

سخن‌گوي وزارت معارف مي‌گويد که اين وزارت به منظور افزايش حضور زنان در عرصه معارف، تاسال 1400 خورشيدي، 30 هزار آموزگار قرار دادي، استخدام مي‌کند.

نوريه نزهت، سخن‌گوي وزارت معارف، روز شنبه (26 عقرب) در يک نشست خبري در کابل گفت که دست‌رسي دختران محروم به آموزش و پرورش، کاهش ميزان ترک آموزش دختران وخود کفايي اقتصادي زنان با استخدام شدن به حيث آموزگار، از اهداف اساسي اين برنامه است.

او، تصريح کرد: « 2674 آموزگار قراردادي در سال گذشته و 2326 معلم قراردادي ديگر در جريان سال روان استخدام شده اند.»

به گفته او، 30 هزار آموزگار قراردادي در مناطق روستايي 34 ولايت کشور و در بخش‌هايي که دست‌رسي به آموزگار به ويژه آموزگارانزن محدود است، استخدام مي‌شوند.

سخن‌گوي وزارت معارف گفت: «با عملي شدن اين برنامه ميزان حضور زنان در معارف به عنوان معلم، از 33 درصد به 42 درصد افزايش مي‌يابد و نيز زمينه دست‌رسي دانش‌آموزان به ويژه دختران به آموزش در بخش‌هاي روستايي ومناطقي که تحت تأثير رسم و رواج هاي ناپسند قرار دارند، فراهم مي‌گردد.»

خانم نزهت بيان داشت که شرايط استخدام به عنوان معلم قراردادي براساس حضور زنان ساکن در مناطق روستايي با بالاترين ميزان تحصيل از سوي کميته استخدام، صورت مي‌گيرد.

او، افزود که به منظور افزايش حضور زنان در بست‌هاي مديريتي وزارت معارف، در حال حاضر 20 بست رياست‌هاي اين وزارت به زنان اختصاص داده شده است. از اين ميان 11 بست رتبه دوم مربوط به رياست‌هاي تربيه معلم در ولايت‌ها از طريق رقابت آزاد به اعلام سپرده شده است و در روزهاي نزديک بست‌هاي مرکزي نيز به اعلام سپرده مي‌شود.

سخن‌گوي وزارت معارف افزود که اين وزارت رهنمود قاعده‌گي براي دختران را آماده کرده است که در آينده نزديک به چاپ خواهد رسيد وهمچنان مسوده پاليسي تعليمات دختران نيز تهيه شده است و به زودي نهايي خواهد شد.

او، تأکيد کرد که وزارت معارف، افزايش حضور زنان در عرصه معارف را جزء برنامه استراتيژيک خود ساخته است و در بخش ارتقاي کمي، بهبود زمينه دسترسي زنان به آموزش و پرورش و هم‌چنان خودکفايي زنان هم‌واره تلاش مي‌کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید