میلاد پیامبر آگاهی و آزادی مبارک باد!

 

هزار و چهار صد و چهل سال پیش از امروز در حالی که جهان در سیاهی و تاریکی های مخوف غرق بود و جهل و خرافات بشر را در چنگال گرفته بود و زنده گی معنای خوبی نداشت، به ناگاه در شهر مکه در یکی از خانواده های قریش کودکی چشم به دنیا گشود که بعد ها با دینی که بر وی تعلیم داده شد و به بشریت عرضه شد، ظلمت های جهان را به روشنایی مبدل کرد.

این کودک همان پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بود که به جهان پا نهاد تا در چهل ساله گی داعی و پیشوای دینی شود که جهان را به روشنی و پاکی و طهارت می کشاند و سبب نجات بشریت از جهل و نادانی  و خرافات می گردد.

پیامبر اکرم زمانی در شهر مکه به دنیا آمد که باشنده گان آن سرزمین دختران شان را از فرط جهل و نادانی زنده به گور می کردند و تولد دختر خانه های شان ننگ کلانی بود.

در آن هنگام باشنده گان مکه بت های دست ساز خود را می پرستیدند و آن را خدا فکر می کردند و باور داشتند که خوب و بد زنده گی و احوال امروز و فردای شان به دست آنان رقم می خورد.

در چنین اوضاع و احوالی سرزمین های دیگر نیز در گوشه و کنار جهان با مکه تفاوت چندانی نداشت و در بسیاری از مناطق حتا وضعیت از این بد تر بود.

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در چنین شرایطی در مکه به دنیا آمد تا بعد تر به پیامبری مبعوث گردد و بار رسالت و هدایت جوامع بشری را به دوش بکشد.

پیامبر اکرم در چنان شرایطی تولد شد تا بعد تر با اعلان بعثت خویش و در پرتو نور پیامبری زوایای تاریک جهان را روشنی بخشد و بشریت را از چنگال جهل و ستم و بت پرستی و خرافات برهاند و به آن ها راه درست و روشن اسلام را بنمایاند.

پیامبر اکرم، در مکه به دنیا آمد که در آغاز تاریک ترین گوشه جهان را روشن کند و در آن جا با بعثت خویش خرافات و جهالت را از میان ببرد. او در همانجا بعد تر به پیامبری مبعوث گردید و به این ترتیب صفحه جدیدی در تاریخ بشریت گشوده شد.

پیامبر اسلام با آوردن دین متعالی اسلام درفش مبا رزه را برضد شرک و بت پرستی، ظلم، ستم و تبعیض، جهل و نادانی و بسی از نابسامانی های زنده گی آن زمان، بر افراشت و در راستای متحول سازی زنده گی مردم جزیره عربستان و بعد تر همه نقاط دور و بر این جزیره گام برداشت و پیروانش را ماموریت بخشید تا در راه خدا پرستی و توحید و پخش دین اسلام همت بگمارند.

پیامبر با دین خود آرام آرام ماموریت خویش را در راه نجات انسان از شرک وبت پرستی و خرافات آغاز کرد و تا زنده بود از این دین والا و برحق دفاع و حراست کرد و به پیروان اش نیز توصیه کرد که این دین می تواند موجب نجات آنان از بدبختی های دنیوی و اخروی گردد.

امروز که مسلمانان در هر کجای دنیا در خط روشن پیامبر حرکت کرده اند، به سعادت و ترقی دست یافته وبر عکس آن هر جا که آنان از این خط تخطی کرده اند جنگ و بدبختی و دیگر مصایب گریبان آنان را گرفته است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید