اولين جلسه بررسي پرونده عبدالرشيد دوستم بي نتيجه ماند

اولين جلسه بحث روي پرونده عبدالرشيد دوستم به ارتباط اعتراض احمد ايشچي روز پنجشنبه گذشته بي نتيجه پايان يافت.
اداره لوي سارنوالي افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که پرونده قضيه جنرال عبدالرشيد دوستم واحمدايشچي به دادگاه عالي فرستاده شد و به تعقيب آن روز پنجشنبه اولين جلسه هيأت قضايي دادگاه عالي روي اين پرونده صورت گرفت، اما نتايجي از آن به دست نيامد.
گزارش‌ها حاکيست که دادگاه عالي روز پنجشنبه گذشته 22 سرطان نخستين نشست بررسي اتهام هاي آزار واذيت جنسي بر احمد ايشچي از سوي معاون اول رياست جمهوري آقاي دوستم را برگزار کرد که بدون نتيجه پايان يافت.
اما احمدايشچي مي گويد که اين نشست دادگاه عالي به علت حاضر نشدن جنرال دوستم، وکيل دعوي و محافظانش بدون آن که فيصله‌اي صورت گيرد پايان يافت.
هفته گذشته اشرف غني رييس جمهوري کشور گفته بود که اين يک مسأله خصوصي و شخصي است و هيأت قضايي بايد آن را بررسي نمايد.
ازسويي هم سرپرست سفارت امريکا در کابل هفته گذشته طي يک کنفرانس خبري خواهان بررسي قضيه اتهام بر آقاي دوستم را نمود و گفت که دولت افغانستان اين رويداد را جداً بررسي نمايد.
هوگولارنس، سرپرست سفارت امريکا در افغانستان گفت که اتهام وارده بر جنرال دوستم «نهايت جدي» بوده و به گفتة وي امريکا نيز مانند جامعه جهاني و مردم افغانستان از پيگيري اين قضيه واقدامات احتمالي عدلي در اين خصوص پشتيباني مي کند.
ته ينج در صفحه اجتماعي فيسبوکش نوشت: حلقاتي در درون نظام در تلاش تضعيف جايگاه معاون اول رياست جمهوري در دولت و (ائتلاف نجات براي افغانستان) هستند.
وي افزود که اين حلقات به دوستان بين المللي مشوره هاي نامطلوب مي دهند، ما هيچ گاهي در دادگاه حضور پيدا نمي کنيم، چون اين پرونده سياسي است.
اما سخنگوي و رييس دفتر آقاي دوستم در صفحات فيسبوک خود گفته اند که اين قضيه بيشتر سياسي است تا جرمي.

سخنگوي دوستم:
جنرال دوستم به هيچ دادگاهي حضور پيدا نمي‌کند

آقاي بشيراحمد ته ينج سخنگوي عبدالرشيد گفته است که اين رويداد بيشتر سياسي است و از اين رو وي به دادگاه و اداره سارنوالي براي پاسخ دهي به ادعاي احمد ايشچي حاضر نخواهد شد؛ زيرا از اين مشکل استفاده ابزاري مي کنند.
همچنين اتحاديه اروپا نيز در مورد اتهامات وارده بر جنرال دوستم اعلاميه‌اي صادر کرده و از کشورهاى عضو آن در افغانستان و ناروى خواسته که به اين پرونده رسيدگي به موقع شود.
اتحاديه اروپا و کشورهاى عضو آن در افغانستان از تمام افغان‌ها خواسته تا به هدف ترويج صلح، ثبات و دموکراسى مبتنى براحترام کامل به قانون توسط همه شهروندان بدون در نظرداشت موقف و جايگاه اجتماعى کار کنند.
از سويي هم رييس دفتر آقاي دوستم گفته است، در حالي که افغانستان داراي نهادهاي عدلي وقضايي مستقل بوده و رسيده گي به همچو موضوعات در قوانين نافذه کشور صراحت کامل دارد، ابراز نظر غير مسؤوليت ديپلومات هاي خارجي در چنين موارد باعث تشويش و مايه نگراني مردم افغانستان مي گردد.
احمد ايشچي يکي از چهره هاي شناخته شده ازبيک در ماه قوس سال گذشته مدعي شد که عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهوري او را در ميدان مسابقه بزکشي در شبرغان در برابر چشمان صدها نفر لت و کوب و سپس زنداني و همزمان مورد شکنجه و بدرفتاري جنسي قرار داده است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید